xs
xsm
sm
md
lg

อุตฯ อัดกลยุทธ์ 3P ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายขั้นต่ำ 10%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าแผนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผ่านหลายโครงการ เช่น กิจกรรมให้คำปรึกษา พัฒนาศักยภาพทายาทธุรกิจ โครงการตลาดนำการพัฒนาระบบ 3Ps เพื่อลดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ ตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากผู้เข้าร่วมโครงการ 500 ราย ตั้งเป้าปี 2557 วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 200 ราย

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพราะที่ผ่านมาผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมที่สำคัญ นั่นคือ ช่องว่างของการกระจายรายได้มีแนวโน้มสูงขึ้น กสอ.จึงได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ทั้งวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม และราษฎรในพื้นที่ชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้อุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ราษฎร และเศรษฐกิจชุมชน

ทั้งนี้ ทางกรมฯ จึงได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (DIP CAMP) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (CIMED) และโครงการทายาทธุรกิจ ฯลฯ

ด้าน นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนของผู้ประกอบการภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานในระดับชุมชน โดยในปี 2556 ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการพัฒนา” โดยเน้นเครื่องมือในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 3 ด้าน (3Ps)ด้วยกัน คือ 1. คนหรือผู้ประกอบการ (People) โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการผ่านมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน 2. ผลิตภัณฑ์ (Product) มุ่งเน้นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและการจดลิขสิทธิ์ 3. กระบวนการผลิต (Process) ที่มุ่งเน้นหลักการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล การลดปริมาณของเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงการฝึกอาชีพ

ทั้งนี้ ทางสำนักฯ ก็จะจัดให้มีการนำเสนอผลงานการพัฒนาตราสัญลักษณ์ให้สามารถออกสู่ตลาดสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมามีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดกว่า 500 ราย โดยแต่ละรายมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สำหรับในปี 2557 คาดว่าจะมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 200 ราย

--------------------------------------

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SME ผู้จัดการออนไลน์” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น