xs
xsm
sm
md
lg

(ชมคลิป) น่าชม! บรรยากาศ “งานวันนักประดิษฐ์ 2567” รวมผลงานจากนักวิจัย - นักประดิษฐ์ หลากหลายสาขา ที่ใช้ได้จริงตอบโจทย์สังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นำประเทศ” โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอาการที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

ในปีนี้ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน และ นิทรรศการต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯนิทรรศการ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024 นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024 และ นิทรรศการ Highlight Zone ที่นำมาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ไปกับกิจกรรมต่างๆ มากมายถึง 14 จุด ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในปีนี้ ประกอบด้วย ภาคนิทรรศการ การประกวดแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งระดับเยาวชนและระดับนานาชาติ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ได้สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์เกิดการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสมรรถนะในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้มีการผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ รวมทั้งผลักดันผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567 ผู้ร่วมงานจะได้พบนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงานอาทิ นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, นิทรรศการ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ, นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ, มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024, นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024, กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ โซนตลาดสินค้าและนวัตกรรมจำหน่ายในราคาพิเศษ นิทรรศการ Highlight Zone อาทิ นิทรรศการ The Survival game ตะลุยแดนภัยพิบัติ ที่นำเสนอแกมส์หนีภัยสึนามิในโลกเสมือนจริง นิทรรศการ Fruit Fun Fair ผลไม้หรรษา ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส้มโอฉายรังสี ทุเรียน Fresh cut ฯลฯ และ การเสวนาและฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ อาทิ การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การฝึกอบรมอาชีพ 


กำลังโหลดความคิดเห็น