xs
xsm
sm
md
lg

(ชมคลิป) ฝีมือนักวิจัยไทย “เครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนแบบพกพา” จาก 1 ชั่วโมง เหลือ 10 นาที ตอบโจทย์การทำงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์
“เครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนแบบพกพา” อุปกรณ์ตรวจกระสุน หนึ่งในวัตถุพยานหนึ่งที่มักพบอยู่เป็นจำนวนมากในที่สถานที่เกิดเหตุ สามารถหารายนิ้วมือได้ภายใน 20 วินาที ตอบโจทย์การทำงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ในการนำไปใช้ในสถานที่เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เล่าถึงงานวิจัยว่า ผลงาน “เครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืน” สำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม  เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยใช้องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เพื่อหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในขณะที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนัก

ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์  และ ทีมงานนักวิจัย
ในปัจจุบันกระบวนการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืน ตามหลักสากล มี 3 ขั้นตอน คือ

1. นำวัตถุพยานมาอบไอกาว (Super Glue Fuming) ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที
2. ย้อมด้วยสีย้อมเรืองแสงโรดามีน 6 จี (Rhodamine 6G)
3. นำมาดูภายใต้แสงด้วยเครื่องโพลีไลท์ (Polilight) เพื่อดูรอยลายนิ้วมือ และถ่ายภาพนำมาชี้จุดลักษณะสำคัญพิเศษเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อการยืนยันตัวบุคคล ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ในการตรวจสอบวัตถุพยาน


“ปลอกกระสุนปืนถือเป็นวัตถุพยานหนึ่งที่มักพบอยู่เป็นจำนวนมากในที่สถานที่เกิดเหตุ โดยเฉพาะการก่อเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าการก่อเหตุแต่ละครั้ง "รอยลายนิ้วมือแฝง" (Latent Fingerprints) มักจะปรากฏบนปลอกกระสุนปืนและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปหาตัวผู้กระทำผิดได้” 


ในด้านการนำไปใช้งาเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนแบบพกพา สามารถนำไปใช้ในสถานที่เกิดเหตุได้จริง เนื่องจากมีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก ตรวจปลอกกระสุนปืนได้ครั้งละ 1 ปลอก มีสะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่ายเพียง 1 ขั้นตอนทำให้รอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนปรากฏชัดเจนขึ้น ลดระยะเวลาจากการตรวจหา 1 ชั่วโมง เหลือเพียง 20 วินาที ก็สามารถเห็นลายเส้นและจุดลักษณะสำคัญพิเศษบนรอยลายนิ้วมือที่ปรากฏนำไปสู่พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว โดยในขณะนี้เครื่องดังกล่าวได้เลขคำขอสิทธิบัตรแล้ว


ปัจจุบันเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืน ได้ถูกส่งมอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ที่มีความรับผิดชอบหลักครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและ จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นการตอบโจทย์และสนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เป็นอย่างดี
กำลังโหลดความคิดเห็น