xs
xsm
sm
md
lg

วิเคราะห์การประชุมออนไลน์คว้าชัย HACKATHON 2020

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เนคเทค จัดการแข่งขัน AI for All THAIs HACKATHON 2020 Online เฟ้นหามือดี ชิงรางวัลมูลค่า 2 แสนบาท เปิดโอกาสนักพัฒนาสามารถเข้าถึงและใช้งาน AI For Thai Platform อย่างไร้ข้อจำกัด

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดการแข่งขัน AI for ALL THAIs HACKATHON 2020 ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Driving Thailand into AI Nation เปิดโอกาสให้ นักพัฒนาอิสระ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่เข้าแข่งขันสามารถหยิบผลงาน พร้อมใช้ในรูปแบบ API ที่ให้บริการอยู่บน aiforthai.co.th ไปประยุกต์สร้างสรรค์ให้เกิดชิ้นงานที่ใช้งานได้จริง
ดร.ชัย วุฒิวิวัตน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า “จากประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ยาวกว่า 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับงานวิจัยเชิงภาษาไทย และเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาในงานสัมมนาวิชาการ NECTEC ACE 2019 เนคเทคได้เปิดตัวแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย (AI For Thai Platform) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถทำ Proof of Concept ชิ้นงานได้โดยง่าย และที่สำคัญ AI For Thai สามารถเข้าใจบริบทของประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีของต่างชาติ

การจัดกิจกรรมแข่งขัน AI for ALL THAIs HACKATHON 2020 นี้ เดิมมีกำหนดจัดงาน ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทำให้การจัดงานมีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไป จนกระทั่งตอนนี้รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้สามารถจัดกิจกรรมได้บ้างแล้ว แต่เพื่อลดความเสี่ยงของผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ในช่วง New Normal จึงได้ปรับการแข่งในสู่แบบออนไลน์ การแข่งขัน AI for ALL THAIs HACKATHON 2020 Online จึงเป็นมิติใหม่ในการแข่งขันที่เราจะอยู่ร่วมกันถึง 38 ชั่วโมง โดยเปิดหน้ากล้องทั้งทีมผู้แข่งขันและทีมผู้จัด

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแข่งขันในครั้งนี้ คือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน AI ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง และเพื่อสร้างกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรมที่นำร่องในการใช้งาน AI For Thai Platform สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 150 คน และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในวันนี้ ทั้งสิ้น 52 คน โดยแบ่งเป็น 21 ทีม ที่มาจากหลายสาขาวิชาชีพ มีทั้ง ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน นักพัฒนาอิสระ

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์และหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษา กล่าวว่า “ผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียกใช้งานจากบริการจากแพลตฟอร์ม AI for Thai ได้ทาง aiforthai.in.th ซึ่งประกอบด้วย บริการด้านข้อความ(LANGUAGE) บริการด้านภาพและวีดิโอ (VISION) และบริการด้านการสนทนา (CONVERSATION) ซึ่งมีบริการให้เรียกใช้มากกว่า 20 บริการในนั้น โดยปัจจุบันมีคนเรียกใช้งานมากกว่า 1 ล้าน 2 แสนครั้ง เพื่อตอบโจทย์ AI and Post COVID-19 ชีวิตหลังจากสถานการณ์โควิท 19 จะเป็นอย่างไร สิ่งที่จะเกิดขึ้นในหลายๆด้าน ทั้ง New normal , Social Distancing , Virtual, Contactless, Creative Tourism มาประกอบการพิจารณาสร้างสรรค์เป็นบริการ API พร้อมใช้

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Valiente จากผลงาน เครื่องมือการวิเคราะห์การประชุมออนไลน์ ซึ่งมีแนวคิดในการวิเคราะห์บทสนทนาการประชุมออนไลน์ด้วยเสียง สำหรับความสะดวกในการสืบค้นและถามตอบข้อมูลประวัติการประชุม มีจุดเด่น คือ ประยุกต์ใช้ทั้ง เสียงและภาษา ได้เหมาะกับสถานการณ์ ประยุกต์ใช้ประโยชน์ของการประชุมออนไลน์ ที่เสียงเข้าแยกตาม Channel เรียบร้อยมาใช้งานกับ Partii API ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ความสามารถของ Sentiment analysis มาให้คะแนนข้อความได้อย่างดี ในอนาคตถ้าทำสรุปความให้เสร็จ จะมีประโยชน์และใช้งานได้จริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...