xs
xsm
sm
md
lg

“สุวิทย์” มอบหมาย มข.-มทร.อีสานจับมือกองทัพภาค 2 ลุยแก้ปัญหาน้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุวิทย์” มอบมหาวิทยาลัยอีสานตอนบน มข.และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จับมือกองทัพภาค 2 ลุยแก้ปัญหาน้ำ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย ดร.สุวิทย์กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนและชื่นชม อว.ในการดำเนินงาน “โครงการ อว. สร้างงาน” ที่เป็นการจ้างงานบุคคลทั่วที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 “โครงการยุวชนสร้างชาติ” ที่เป็นการนำนักศึกษาและบัณฑิตลงไปทำงานกับชุมชน และการนำบีซีจีโมเดลลงไปพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่

หลังจากนี้ อว.ยังมีนโยบายต่อเนื่องคือการ ปรับปรุง-เพิ่ม-พัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา บัณฑิต และบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายในโลกหลังโควิด-19 ที่สำคัญการขับเคลื่อนประเทศหลังจากนี้ตนยังเห็นว่าต้องนำหลักการทำงาน 3 ประการมาใช้ ได้แก่ 1.สร้างความเข้มแข็งจากภายในเชื่อมไทยสู่โลก 2.เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ 3.น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้บีซีจีโมเดลร่วมกับการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือทุกภาคส่วน จึงจะสามารถฟื้นฟูและนำพาประเทศให้รอดพ้นวิกฤตได้

ดร.สุวิทย์กล่าวต่อว่า อีสานมีทั้งโอกาสและข้อจำกัดเฉพาะของภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่อง "น้ำ” ซึ่งตนได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งจะทำให้เกิดพลังในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของอีสานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ตนยังขอให้ต่อยอดการดำเนินงาน อีสาน 4.0 เช่น การแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ การพัฒนาโปรตีนจากพืช ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสานอีกด้วย

ด้าน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. กล่าวเสริมว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ ม.ขอนแก่น เสนอดึงภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน เช่น เทศบาลส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และมูลนิธิต่างๆ มาร่วมกันในงานตามนโยบายของกระทรวง โดยเฉพาะโครงการ อว. สร้างงาน และโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ที่พร้อมทำทันที 300 ตำบล ส่วน ม.กาฬสินธุ์ หลังจากดำเนินการตามนโยบายจ้างงานของ อว.ระยะที่ 1 ไปแล้ว 1 เดือน มีข้อสังเกตเรื่องการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่เมื่อแรกสมัครโครงการจ้างงานยังไม่ได้รับการพิจารณาเยียวยา แต่กลับได้รับการพิจารณาในภายหลัง ถือเป็นการซ้ำซ้อนกับเงินที่ได้จากการจ้างงานของ อว.

ด้าน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเสนอปรับ สหกิจศึกษา เป็น สหกิจสร้างชาติ ให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านในระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานขึ้น และมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ทำโครงการ “นักบริบาลของพ่อ” ร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มเติมให้แก่บุคคลากรที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วย และมีการทำงานแบบสหสาขาวิชา ร่วมกับชุมชนและเทศบาล ใช้งบประมาณของท้องถิ่น โดยขอให้กระทรวง สนับสนุนงบวิจัยแทนการสนับสนุนโครงการจ้างงานโดยตรงดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล


กำลังโหลดความคิดเห็น...