xs
xsm
sm
md
lg

ส่องแล็บวิจัยวัคซีนโควิด-19 จากเดนมาร์ก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีมนักวิจัยเดนมาร์กเร่งผลิตวัคซีนโควิด-19 คาดว่าจะได้ทดลองระดับคลีนิคอีก 9 เดือน (Thibault Savary / AFP)
อีกความหวังจาก “เดนมาร์ก” นักวิจัยเร่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คาดว่าจะได้ทดลองระดับคลีนิคในอีก 9 เดือนข้างหน้า

นักวิจัยกว่า 10 คนจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน (Copenhagen's University) ในเมืองโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก เร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งเอเอฟพีรายงานว่า อาจจะได้ทดลองระดับคลีนิคในอีก 9 เดือนข้างหน้า

วัคซีนที่นักวิจัยเดนมาร์กกำลังเร่งพัฒนาอยู่นั้นมีพื้นฐานจาก 2 องค์ประกอบ คือ โปรตีนที่อยู่บนพื้นผิวของไวรัสโคโรนาที่เรียกว่า “โปรตีนหนาม” (spike protein) ซึ่งนักวิจัยได้ทำขึ้นในห้องปฏิบัติการ และนำไปใส่ลงพื้นผิวของอนุภาคเล็กๆ ที่คล้ายไวรัส

ทีมนักวิจัยเดนมาร์กพักพูดคุยระหว่างเร่งผลิตวัคซีนโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะได้ทดลองระดับคลีนิคอีก 9 เดือน (Thibault Savary / AFP)

หนึ่งในทีมนักวิจัยเดนมาร์กเร่งผลิตวัคซีนโควิด-19 คาดว่าจะได้ทดลองระดับคลีนิคอีก 9 เดือน (Thibault Savary / AFP)

ทีมนักวิจัยเดนมาร์กเร่งผลิตวัคซีนโควิด-19 คาดว่าจะได้ทดลองระดับคลีนิคอีก 9 เดือน (Thibault Savary / AFP)

ทีมนักวิจัยเดนมาร์กเร่งผลิตวัคซีนโควิด-19 คาดว่าจะได้ทดลองระดับคลีนิคอีก 9 เดือน (Thibault Savary / AFP)

“โปรตีนหนาม” บนพื้นผิวไวรัสโคโรนาเป็นส่วนหนึ่งของวัคซีน (Thibault Savary / AFP)

นักวิจัยผลิต โปรตีนหนาม ที่พบบนพื้นผิวไวรัส แล้วติดเข้ากับอนุภาคเล็กๆ ที่คล้ายไวรัส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตวัคซีนที่คาดว่าจะได้ทดลองระดับคลีนิคในอีก 9 เดือนข้างหน้า (Thibault Savary / AFP)

ทีมนักวิจัยเดนมาร์กเร่งผลิตวัคซีนโควิด-19 คาดว่าจะได้ทดลองระดับคลีนิคอีก 9 เดือน (Thibault Savary / AFP)

ทีมนักวิจัยเดนมาร์กเร่งผลิตวัคซีนโควิด-19 คาดว่าจะได้ทดลองระดับคลีนิคอีก 9 เดือน (Thibault Savary / AFP)

ทีมนักวิจัยเดนมาร์กเร่งผลิตวัคซีนโควิด-19 คาดว่าจะได้ทดลองระดับคลีนิคอีก 9 เดือน (Thibault Savary / AFP)

ทีมนักวิจัยเดนมาร์กเร่งผลิตวัคซีนโควิด-19 คาดว่าจะได้ทดลองระดับคลีนิคอีก 9 เดือน (Thibault Savary / AFP)


กำลังโหลดความคิดเห็น...