xs
xsm
sm
md
lg

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์-กรมทรัพยากรธรณี ร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (คนที่สองด้านขวามือ) ผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดร.สมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (คนที่สองด้านซ้ายมือ) ลงนามความร่วมมือ ในการส่งเสริมการดาเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการให้บริการแก่ประชาชน โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน (คนด้านขวามือ) รองผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายมนตรี เหลืองอิงคะสุต (คนด้านซ้ายมือ) รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว เมื่อ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมไอน์สไตน์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


กำลังโหลดความคิดเห็น...