xs
xsm
sm
md
lg

มะเขือเทศพันธุ์ใหม่หวานถูกใจคนกิน-ต้านไวรัสถูกใจคนปลูก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แปลงทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สวทช.เปิดตัวมะเขือเทศพันธุ์ใหม่ PC3 และ PC11 สำหรับรับประทานสด รสชาติหวานกรอบ อยู่ระหว่างการทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ์และผลสดในระบบอินทรีย์ที่แปลงทดลอง ม.แม่โจ้ หากประสบความสำเร็จจะเริ่มจำหน่ายเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรต่อ

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมแปลงทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ์และผลสดมะเขือเทศพันธุ์ PC3 (A9) และ PC11

มะเขือเทศทั้ง 2 สายพันธุ์เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ร่วมกับบริษัทที เค อาร์ แอนด์ ดี จำกัด โดยพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กพันธุ์ PC3 (A9) และ PC11 ที่ต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ (Tomato Yellow Leaf Curl Virus / TYLCV)

ด้าน ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ กล่าวว่าได้รับเมล็ดพันธุ์ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไบโอเทคให้ต้านทานไวรัสก่อโรคในมะเขือเทศมาทดสอบปลูกในโรงเรือนด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการทดสอบว่าจะสามารถส่งต่อมะเขือเทศพันธุ์ไปยังเกษตรกรได้หรือไม่

จากทำการทดลองปลูกไปจนถึงช่วงผลมะเขือเทศสุก (fruit ripening) ในระยะเวลา 120 วัน นักวิจัยพบว่า ทั้ง 2 สายพันธุ์รสชาติดี เนื้อแน่น นับเป็นสายพันธุ์มะเขือเทศสายพันธุ์ใหม่ที่จะเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรและผู้บริโภค ทว่าหากมองด้วยตาเปล่าแล้วจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างมะเขือเทศพันธุ์ PC3 และ PC11 แต่หากวัดความหวานแล้วพันธุ์ PC11 ให้ความหวานที่มากกว่า

ผศ.ฉันทนากล่าวอีกว่า หากการทดสอบปลูกประสบความสำเร็จ ทางศูนย์ฯ จะผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการจัดหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์และผลสดเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและเกษตรกรที่จะใช้ประโยชน์เป็นอาชีพทางเลือกต่อไป

ผลสดของมะเขือเทศพันธุ์ PC11

ผลสดของมะเขือเทศพันธุ์ PC3

ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์

 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
กำลังโหลดความคิดเห็น...