xs
xsm
sm
md
lg

ปลื้ม “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” เป็นตัวแทนเอเชียเสนอการพัฒนากิจกรรมเยาวชนที่เยอรมนี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพตัวอย่างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย นำเสนอแนวทางพัฒนากิจกรรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีนานาชาติที่เยอรมนี

ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายในงาน International Dialogue on STEM EDUCATION 2019 (IDos 2019) มีการจัดงานรวมตัวนักการศึกษาทั่วโลกมากกว่า 100 คนจาก 5 ทวีป โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย ในการนำเสนอแนวทางพัฒนากิจกรรมเยาวชน ในหัวข้อ How do we empower children through STEM education to contribute to creating sustainable societies?

การพัฒนากิจกรรมต่างๆ ข้างต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมเด็กๆ ผ่านการศึกษาและเรียนรู้ด้านสะเต็ม เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยมีองค์การสหประชาชาติ (UN) และรัฐบาลเยอรมัน พร้อมด้วยมูลนิธิต่างๆ ร่วมมือกัน เช่น มูลนิธิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิซีเมนส์

การคัดเลือกผู้แทนดังกล่าว มาจากมติกรรมการจัดงาน 14 ประเทศ คัดเลือกหน่วยงานที่มีความโดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ภายในงานจะมีตัวแทนจาก 5 ทวีปนำเสนอและเป็นผู้นำกิจกรรม เช่น ผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์ศึกษาจากสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา ผู้อำนวยการวิทยาการการศึกษาสถาบันออสเตรเลีย ผู้จัดการความร่วมมือต่างประเทศจากสถาบันลูมาฟินแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษาความร่วมมือต่างประเทศเคนยา และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จากประเทศไทย

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.กล่าวว่า บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กับหัวข้อนำเสนอในที่ประชุมนานาชาติครั้งนี้ คือ การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของผู้เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน

"ได้แนะนำเทคนิคการออกแบบกิจกรรมให้นักการศึกษาจากนานาประเทศ เช่น การเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายในชีวิตตามบริบทท้องถิ่นและความชอบของเด็ก กิจกรรมบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ และศิลปะและสังคมศาสตร์มาสร้างความประทับใจ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และไอเดียเจ๋งๆ ที่เน้นกระบวนการให้เด็กๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองมากกว่าการสอน ตลอดจนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตรและสนุกสนาน”

นอกจากตัวแทนทวีปต่างๆ ทั่วโลกแล้ว ยังมีนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมาร่วมงาน เช่น ศาสตราจารย์อิลาน ชาเบย์ ผู้พัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์มากกว่า 230 แห่ง ดร.ฮา วินห์ โธ อดีตอำนวยการความสุขมวลรวมประชาชาติ ภูฏาน และ ดร.ไมเคิล ฟริทซ์ กรรมการบริหารมูลนิธิบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เยอรมัน

ทั้งนี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. มีความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.มุ่งเน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมมีรูปแบบหลากหลาย เน้นความเชื่อมโยงกับศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมเฉพาะทาง กิจกรรมฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับเยาวชน

ภาพตัวอย่างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

บรรยากาศการนำเสนอกิจกรรมออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาของผู้แทนจากทั้ง 5 ทวีป

บรรยากาศการนำเสนอกิจกรรมออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาของผู้แทนจากทั้ง 5 ทวีป

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ขณะนำเสนอการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา ในที่ประชุมนานาชาติ

บรรยากาศการนำเสนอกิจกรรมออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาของผู้แทนจากทั้ง 5 ทวีป

บรรยากาศการนำเสนอกิจกรรมออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาของผู้แทนจากทั้ง 5 ทวีป

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี


กำลังโหลดความคิดเห็น