xs
xsm
sm
md
lg

ขนทัพเทคโนโลยีอวดแดนอีสานในงาน Northeast TECH 19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สวทช.ร่วม อว.จัดงานแสดงนิทรรศการและจัดสัมมนาภายในงาน “Northeast TECH 19 มหกรรมเทคโนโลยีอีสาน” ให้ความรู้การนำเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค พร้อมนำทีมผู้ประกอบการร่วมออกบูธแสดงสินค้าแก่ผู้เข้าชม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ให้การสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในการเข้าร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการและจัดสัมมนาภายในงาน “Northeast TECH 19 มหกรรมเทคโนโลยีอีสาน” ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการนำเทคโนโลยีและหลักการจัดการต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค พร้อมนำทีมผู้ประกอบการร่วมออกบูธแสดงสินค้าแก่ผู้เข้าชมงานตลอดงาน

นางสาววทันยา สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) เข้าร่วมสนับสนุนงาน Northeast TECH 19 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ สู่ผู้ประกอบการไทย การพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยแข็งแกร่ง และสามารถก้าวสู่บนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก

โดยงานครั้งนี้ สวทช. ได้สนับสนุนการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งในระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน จำนวน 4 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ “การบริหารจัดการคลังอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีระบบ IoT” “การสร้างแพลตฟอร์มทางธุรกิจสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและหลักการจัดการแบบ Agile ที่ประยุกต์ใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรม” “การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีออโตเมชั่นและ Industrial Internet of Thing (IIoT)” และ “อาลีบาบา คลังสินค้าอัจฉริยะและความคุ้มค่าการลงทุน”


พร้อมกันนี้ ยังนำผู้ประกอบการเทคโนโลยีด้านต่างๆ ร่วมออกบูธแสดงสินค้า และให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เพื่อให้ผู้เข้าชมงานหรือผู้ประกอบการในภูมิภาคได้รับความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อช่วยลดต้นทุนในองค์กร และมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในธุรกิจหรือองค์กรมากยิ่งขึ้น เกิดการซื้อขายในงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น

โดรนสำหรับหว่านปุ๋ยและพ่นยาฆ่าแมลงเครื่องกำจัดแมลงและศัตรูพืชด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์
บรรยากาศภายในงาน มีการออกบูธแสดงสินค้า
ชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำแนวตั้ง โดยไข่น้ำเป็นพืชน้ำคล้ายๆ ตะไคร่น้ำ เป็นพืชที่กินได้
นวัตกรรมหลอด LED สำหรับปลูกผัก


กำลังโหลดความคิดเห็น...