xs
xsm
sm
md
lg

รู้จัก “รอสอะตอม” ผู้นำตลาดด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากรัสเซีย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาพส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของรอสอะตอม (รอสอะตอม)
รอสอะตอม เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลกด้านเทคโนโลยีและบริการนิวเคลียร์ โดยเป็นบริษัทนิวเคลียร์ของรัฐบาลรัสเซียที่รวบรวมบริษัทนิวเคลียร์ต่างๆ ตลอดจนสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ 400 แห่งเข้าไว้ด้วยกัน

รอสอะตอม ซึ่งมีประสบการณ์ด้านนิวเคลียร์มากว่า 70 ปี และมีพนักงานกว่า 250,000 คน เป็นบริษัทแห่งเดียวในโลกที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะให้บริการเกี่ยวกับนิวเคลียร์ได้ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การทำเหมืองยูเรเนียมไปจนถึงการสร้างและใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

รอสอะตอม นำเสนอเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ศักยภาพการผลิตที่ครอบคลุมทุกด้าน และประสบการณ์การออกแบบ ก่อสร้าง และใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สั่งสมนาน ปัจจุบัน รอสอะตอม มีโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ทั่วโลก และมีคำสั่งซื้อคงค้างรอดำเนินการอีกคิดเป็นมูลค่าราว 110,300 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ รอสอะตอม ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีการแผ่รังสี ทั้งในทางการแพทย์และในแขนงอื่นๆ

นอกจากนี้ กำลังพัฒนาความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเมื่อเดือน กันยายน 2557 รอสอะตอมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้นิวเคลียร์ในทางสันติกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ของไทย และกรอบความร่วมมือในลักษณะเดียวกันนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นและได้รับการลงนามร่วมกับรัฐบาลของพม่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2558, สภาการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งชาติของกัมพูชา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของลาว เมื่อเดือน เมษายน 2559 โดยเอกสารทั้งหมดเป็นรากฐานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระหว่างรองอะตอมและประเทศเหล่านี้ และความร่วมมือยังครอบคลุมถึงกิจกรรมวิจัยและพัฒนา อบรมบุคลากร และการดูแลเรื่องการยอมรับของประชาชนในประเทศต่ออุตสาหกรรมนิวเคลียร์
สัญลักษณ์รอสอะตอม
*ข้อมูลจากรอสอะตอม เอเชียกำลังโหลดความคิดเห็น...