xs
xsm
sm
md
lg

ชวนประกวดต่อยอดคุณค่าผลิตภัณฑ์จากรำข้าวไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ชวนนักศึกษาโภชนาการ-วิทยาศาสตร์อาหาร-คหกรรมฯ ร่วมโครงการ “King Rice Oil Group Award” ต่อยอดคุณค่าผลิตภัณฑ์จากรำข้าวไทยชิงทุนวิจัย 4 แสนบาท

นายประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงเปิดตัวโครงการ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” (King Rice Oil Group Award) โดยกล่าวถึงโครงการนี้ว่า กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงมีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวมาโดยตลอด จนได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมระดับชาติ ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มากมาย

ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล เช่น น้ำมันรำข้าวคิงชนิดโอรีซานอลสูง ชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจปี 2549 ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิงชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทยปี 2553 ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวคิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2554 และล่าสุดแป้งรำข้าวคิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทยปี 2556

“จากตรงนี้จะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมากเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าให้มีคุณประโยชน์ ทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมขององค์กรอยู่เสมอ นอกจากนั้น เรายังมองว่าในอนาคตประเทศของเราควรมีงานวิจัยที่สามารถต่อยอดสิ่งดีๆ ของไทยให้มีคุณค่าและมูลค่ามากยิ่งขึ้นกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จึงถือโอกาสในวาระดำเนินธุรกิจครบรอบ 40 ปี จัดการประกวดครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาโภชนาการวิทยาศาสตร์อาหาร คหกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากรำข้าวไทย โดยเราหวังว่าเวทีนี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิดไอเดียดีๆจากคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในวงการด้านอาหารและโภชนาการของประเทศต่อไป”

นายประวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวน 7 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่เกษตรศาสตร์ จุฬาฯมหิดลศรีนครินทรวิโรฒและสวนดุสิต โดยมีเงินรางวัลเป็นทุนวิจัยรวม 4 แสนบาท แบ่งเป็น ระดับปริญญาโทและเอก3 รางวัล จำนวนทุนวิจัยรวม3 แสนบาทและระดับปริญญาตรี 5 รางวัลจำนวนทุนวิจัยรวม1 แสนบาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2559

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.kingriceoilgroupaward.comกำลังโหลดความคิดเห็น