xs
xsm
sm
md
lg

เปิดประสบการณ์อีกด้านให้ นร.ทุน พสวท.ขุนกำลังวิทยาศาสตร์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท.
สสวท. - กิจกรรมการเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้วิชาการทั้งในและนอกหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปิดเทอม ถือได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ทางด้านการศึกษาที่สร้างคุณค่าให้กับเยาวชนในวัยเรียนได้อย่างมาก และทางโครงการ พสวท.จึงได้จัดค่ายเพื่อเปิดประสบการณ์อีกด้านให้แก่เยาวชนที่เป็นขุมกำลังทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ผู้อำนวยการสาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) หรือสาขา พสวท.และ สควค.เป็นประธานเปิดค่าย

            ความพิเศษของค่ายนี้ คือ เป็นค่ายที่มีรุ่นพี่บัณฑิต พสวท.ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากหน่วยงานต่างๆ จำนวนมากมาร่วมจัดค่ายและเป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่นิสิต นักศึกษาทุน พสวท.ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงค่าย ให้แก่น้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 นำโดย ดร.สุรชัย ธชีพันธ์ หรือ พี่ยุ้ย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานค่ายในปีนี้

            พี่ยุ้ย เล่าว่า จุดเด่นของค่ายในปีนี้ คือ นอกจาก 7 ศูนย์โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)       สามเสนวิทยาลัย ศรีบุณยานนท์ พระปฐมวิทยาลัย ยุพราชวิทยาลัย แก่นนครวิทยาลัย และหาดใหญ่วิทยาลัย ที่มาร่วมกิจกรรมค่ายแล้ว ปีนี้เป็นปีแรกที่มีน้องๆ จากศูนย์โรงเรียนน้องใหม่อีก 3 ศูนย์มาร่วมเข้าค่ายด้วย คือ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สุรนารีวิทยา และเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

    สำหรับปีนี้ ทางโครงการ พสวท.ได้ลดกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายให้น้อยลง เน้นการทำกิจกรรมวิชาการในลักษณะเป็นกลุ่มร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ มีโอกาสได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่ม ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้เชิงวิชาการแล้ว พี่ยุ้ยกล่าวว่าน้องๆ ยังได้รู้จักการวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงได้เรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วย

ตลอดระยะเวลา 7 วัน ของค่ายนี้ นักเรียนทุน พสวท.ได้เรียนรู้ทักษะการเรียนด้านต่างๆ ที่แตกต่างไปจากที่ได้รับในห้องเรียน และมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น ทั้งการบรรยายพิเศษ เรื่อง Life as a scientist in Thailand วิทยาศาสตร์ลวงโลก และวิทยาศาสตร์คณนา (Computational Science) ร่วมถึงกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม

“ทั้งการทำน้ำตาลมะพร้าว การทำนาข้าวแบบดั้งเดิม การทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยการสกัดเย็น การทำสมุนไพรลูกประคบ และการทำครีมอาบน้ำจากสับปะรด กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์ ที่แบ่งเป็นซุ้มต่างๆ ให้น้องๆ ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ทั้งซุ้มเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์โดยใช้อุปกรณ์ที่กำหนด กับโจทย์ “ทำไข่ให้สุก” จากนั้นนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มาประกวดกัน เพื่อค้นหาสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด”

รวมทั้งยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่เพื่อน้อง การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี และที่ขาดไม่ได้ ก็คือ กิจกรรมนำเสนอผลการฝึกงานแบบบรรยาย ภาษาอังกฤษ ของน้องๆ ม.5 หลังจากได้ร่วมฝึกงานกับอาจารย์พี่เลี้ยงจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยนำเสนอผลการฝึกงานแบบบรรยายด้วยภาษาอังกฤษ ให้รุ่นน้อง ชั้น ม.4 พี่บัณฑิต และพี่เลี้ยงค่ายได้ฟัง พร้อมทั้งซักถามข้อสงสัยต่างๆ

พลวัฒน์ มุงเมือง หรือ ป่าน นักเรียนทุน พสวท.ชั้น ม.5 จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) บอกว่า การนำเสนอผลการฝึกงานแบบบรรยาย เป็นกิจกรรมที่ชอบมากที่สุด เพราะเป็นกิจกรรมที่ให้เราได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และยังต้องบรรยายเป็นภาษาอังกฤษอีก ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้นจึงต้องฝึกฝนมาอย่างดี ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมที่ยากและกดดันมาก แต่ก็เป็นกิจกรรมที่ชอบมากที่สุด

เช่นเดียวกับ วรรณา ปานอำพันธุ์ ครูจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่บอกว่า ประทับใจกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกงานแบบบรรยายมากที่สุด เพราะได้เห็นนักเรียนแต่ละศูนย์ใช้ทักษะการพูดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนต่างมีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดี ทำให้นำเสนอได้ดีมาก รู้สึกทึ่งจริงๆ ไม่น่าเชื่อว่านักเรียนจะใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนอและตอบคำถามได้ดีขนาดนี้

เสียงจากพี่เลี้ยงค่าย วีรวิชญ์ ภัทรยิ่งสกุล หรือ พิซซ่า ชั้นปีที่ 4 สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล เล่าว่า สมัครมาเป็นพี่เลี้ยงค่ายปีนี้ เป็นปีที่ 4 แล้ว เหตุผลที่สมัครมาเป็นพี่เลี้ยงค่ายนี้ ก็เพราะว่าอยากมาทำค่าย และมอบความรู้สึกดีๆ ให้กับน้องในรุ่นต่อไป สำหรับสิ่งที่ประทับใจ ก็คือ ได้สัมผัสความเป็นกันเอง ระหว่างพี่บัณฑิต พี่เลี้ยง และน้องๆ ที่สำคัญได้สร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย

ทุกสถานที่ที่เดินทางไปเยี่ยมชม และทุกกิจกรรมที่จัดในค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนโครงการ พสวท.ระดับมัธยมศึกษานี้ ล้วนได้รับการคัดสรรมาอย่างดี นอกจากจะให้สาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังสอดแทรกความสนุกสนานไว้ได้อย่างลงตัว จะมีสักกี่ค่ายที่ตอบโจทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเตรียมพร้อมนักเรียนทุนเพื่อเข้าสู่โลกแห่งการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ ร่วมค้นหาและพิสูจน์ได้ที่โครงการ พสวท.ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.3 เข้ารับทุนประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี

สนใจติดตามข่าวสารได้ในเว็บไซต์ สสวท. http://www.dpstcenter.org/ หรือ Facebook : asdpst

นำเสนอผลงาน
ซักถามการนำเสนอผลงาน
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชุมชน


กำลังโหลดความคิดเห็น...