xs
xsm
sm
md
lg

“ซินโครตรอน” รุกสู่ AEC เปิดรับ นศ.10 ประเทศร่วม “ค่ายวิทย์อาเซียน”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศ.น.ท.ดร. สราวุฒิ สุจิตจร
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เดินหน้าขยายฐานความร่วมมือสู่ “AEC” จัดใหญ่ “ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน” ครั้งที่ 2 ระหว่าง 29 เม.ย.-3 พ.ค.นี้ เปิดโอกาสนักศึกษา ป.ตรี-โท-เอก จาก 10 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมสัมผัสศึกษาเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนแห่งใหญ่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ที่โคราช

ศาสตราจารย์ น.ท.ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนหนึ่งเดียวของประเทศไทย มีขนาดใหญ่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยามขึ้นเป็นประจำทุกปีและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา

สำหรับปี 2556 นี้ทางสถาบันฯ ยังคงเดินหน้าขยายฐานการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนกับกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 จึงกำหนดจัดโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN Synchrotron Science Camp)” ขึ้นระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-3 พ.ค. 2556 นี้ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนต่อความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคอาเซียน และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในอนาคต ตลอดจนเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีซินโครตรอนในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

“ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียนครั้งที่ 2 ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือนักศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ 1 (ในปีการศึกษา 2556) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของ 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 มี.ค. 2556 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”ศาสตราจารย์ น.ท.ดร. สราวุฒิ กล่าว

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัด “ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 2 ”  ระหว่าง 29  เม.ย.-3 พ.ค. 2556 นี้ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม จ.นครราชสีมา
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...