xs
xsm
sm
md
lg

เหตุจากมะพร้าวแพง “กรมวิทย์” ทำถ้วยดินเผารองน้ำยางพาราแทนกะลา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ถ้วยดินเผาสำหรับรองรับน้ำยางแทนกะลา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ - กรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาถ้วยดินเผารองรับน้ำยางใช้แทนกะลา หลังมะพร้าวราคาแพง จนชาวสวนยางต้องเปลี่ยนไปใช้ถ้วยพลาสติก แต่ประสบปัญหาน้ำยางติดถ้วย อีกทั้งถ้วยพลาสติกยังไม่ทนแดดทนฝน

นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่ายางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่าสามแสนล้านบาท แต่เกษตรกรสวนยางยังมีปัญหาเรื่องของภาชนะรองรับน้ำ ยาง ที่แต่เดิมใช้กะลามะพร้าว แต่เมื่อมะพร้าวมีราคาแพง ทำให้กะลามะพร้าวหายาก จึงเปลี่ยนมาใช้ถ้วยพลาสติกแทน ซึ่งถึงแม้ว่าถ้วยพลาสติกจะมีราคาถูก แต่ก็มีข้อเสีย คือ น้ำยางติดภาชนะ ไม่สามารถปาดน้ำยางออกได้หมด ถ้วยพลาสติกมีน้ำหนักเบา ทำให้ปลิวไปจากต้นยางเมื่อมีลมพัดแรง และไม่ทนทานเนื่องจากต้องตากแดดตากฝนทำให้พลาสติกกรอบและแตก จึงต้องเปลี่ยนถ้วยรองยางบ่อยๆ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

“ถ้วยดินเผารองรับน้ำยางนับเป็นผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีภาชนะรองรับน้ำยางของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่สอดคล้องความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เป็นการช่วยแก้ปัญหาและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาชนะรองรับน้ำยางและลดค่าใช้จ่ายแรงงานในการเปลี่ยนถ้วยรองน้ำยาง อีกทั้งทำให้เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตน้ำยางดิบคุณภาพดีไม่มีสิ่งเจือปนได้ด้วย” นายเกษมกล่าว

ด้าน น.ส.อุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ของกรมได้เข้ามาศึกษาและพัฒนาถ้วยดินเผาโดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่เป็นเนื้อดิน พัฒนาเทคนิคการขึ้นรูป รวมถึงพัฒนากรรมวิธีในการเคลือบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น อาทิ ดิน และขี้เถ้าจากเตาเผาฟืน และเผาครั้งเดียวเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ทั้งนี้ ได้ศึกษาทดลองในพื้นที่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง จ.นครพนม

“จุดเด่นของผลงานคือถ้วยดินเผามีเนื้อแกร่ง มีความแข็งแรงสูง ผิวเคลือบมันวาว เมื่อนำไปรองน้ำยางในสวนยาง สามารถเก็บน้ำยางออกได้หมดโดยไม่มีน้ำยางติดถ้วย และถ้วยดินเผารองรับน้ำยางยังสามารถทนแดดทนฝนได้ดี ใช้งานได้เป็นเวลานาน ไม่แตกเมื่อปล่อยให้ตกบนพื้นดินบริเวณปลูกต้นยาง ยังมีน้ำหนักพอเหมาะ ทำให้ถ้วยไม่ปลิวไปตามกระแสลมด้วย ผลงานเทคโนโลยีถ้วยดินเผารองรับน้ำยางของกรมวิทยาศาสตร์บริการนี้ พร้อมต่อยอดผลงานวิจัยโดยสามารถนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ที่มีความสนใจต้องการเพิ่มศักยภาพในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และเพิ่มโอกาสการขยายตลาดมากขึ้น” น.ส.อุราวรรณกล่าว

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีถ้วยดินเผารองรับน้ำยางให้แก่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนมแล้ว ซึ่งกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาดังกล่าวได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตถ้วยดินเผารองรับน้ำยางเพื่อขายให้แก่ชาวสวนยางครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอีกเป็นหนทางในการเพิ่มกลุ่มลูกค้าจากเดิมด้วย
นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ
น.ส.อุราวรรณ อุ่นแก้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...