xs
xsm
sm
md
lg

มทร.กรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การสะพานปลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และองค์การสะพานปลา เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มาจากสัตว์ทะเล การจัดตั้ง Seafood Academy สำหรับเป็นแหล่งสร้างอาชีพให้กับชาวประมง ประชาชน นักศึกษาที่จบใหม่ และนักศึกษาที่ต้องการมีรายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อการพัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรมอาหารต่อไปในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น