xs
xsm
sm
md
lg

วช. ร่วม จ.กาฬสินธุ์ สถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมด้านการเกษตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วช.นำทัพทีมวิจัยจาก ม.มหาสารคาม ม.กาฬสินธุ์ มอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตข้าวฮางงอกด้วยเทคโนโลยีเครื่องเร่งการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกร่วมกับเครื่องอบแห้งอินฟราเรด


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำทัพทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขยายผลการใช้ประโยชน์ผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีความต้องการเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ ซึ่ง วช.ได้สนับสนุนเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนฯให้จังหวัดต่างๆ แล้วมากกว่า 20 จังหวัด รวมถึงเครื่องเร่งการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือก ที่ วช.ได้มีการสนับสนุนแก่จังหวัดต่างๆ แล้วใน 6 จังหวัด ซึ่งทั้งสองเทคโนโลยีสามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพการผลิตให้แก่กลุ่มพื้นที่รับประโยชน์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน


วช.ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตข้าวฮางงอกด้วยเทคโนโลยีเครื่องเร่งการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกร่วมกับเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน ณ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดและส่งมอบนวัตกรรมให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และรับมอบนวัตกรรม รวมถึงมีศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน ร่วมกับ นางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนี้ มีผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษา เกษตรกร และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น