xs
xsm
sm
md
lg

ทีม Bangkok CCRT เคาะประตูบ้านแล้วกว่า 2,000 ชุมชน ลุยค้นหาและแก้ไขปัญหาโควิดเชิงรุกต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เผยทีม Bangkok CCRT ได้ลงพื้นที่เคาะประตูตามบ้านและชุมชน เพื่อตรวจหาผู้ป่วยโควิด-19 ได้เข้ารับการรักษาแล้ว 2,092 ชุมชน และจะเดินหน้าลงพื้นที่ชุมชนที่ยังตกค้างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 20 ส.ค. 64 อีกเกือบ 500 ชุมชน

(3 ส.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) โดยมีทีมหลัก 163 ทีม และทีมสนับสนุน 97 ทีม รวม 260 ทีม ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 20 ส.ค. 64 เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชน ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ และดำเนินการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยง ให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) และมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ทีมจะนำผู้ป่วยนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI : Community Isolation) ดำเนินการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้าน และมอบชุด HQ : Home Quarantine หรือส่งเข้า LQ : Local Quarantine ตามความเหมาะสม พร้อมสื่อสารทำความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตลอดจนการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินการ Bangkok CCRT ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 2 ส.ค. 64 ลงพื้นที่ชุมชนแล้ว 2,092 แห่ง ให้บริการประชาชนสะสมจำนวน 107,323 ราย ให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว 76,756 ราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 43,916 ราย ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค 32,673 ราย และหญิงตั้งครรภ์ 167 ราย ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit แก่ประชาชนแล้ว 22,377 ราย ผลไม่พบเชื้อ 19,671 ราย และผลพบเชื้อ 2,706 ราย ซึ่งได้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา 55 ราย นำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI) 42 ราย และให้การดูแลแยกกักตัวที่บ้าน (HI) 2,609 ราย พร้อมดำเนินการมอบชุดกักตัว HI ยาฟ้าทะลายโจร ยาลดไข้ ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ และยา Favipiravir ภายใต้ดุลพินิจของทีมแพทย์ ดำเนินการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้าน (HQ) 5,113 ราย โดยมอบชุด HQ แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พร้อมสื่อสารทำความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชน 107,323 ราย ทั้งนี้ ทีม Bangkok CCRT จะลงพื้นที่ชุมชนที่ยังตกค้างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 20 ส.ค. 64 อีกเกือบ 500 ชุมชน


กำลังโหลดความคิดเห็น