xs
xsm
sm
md
lg

ทีม Bangkok CCRT ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแล้วกว่า 1,317 ชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทม.เผยผลการดำเนินงาน ทีม Bangkok CCRT 15 - 24 ก.ค. 64 ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแล้วกว่า 1,317 ชุมชน มีประชาชนเข้ารับบริการแล้ว 57,767 คน ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ กว่า 42,080 ราย

วันนี้ (25 ก.ค.) สำนักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง ได้จัดทีม Bangkok CCRT จำนวน 138 ทีม ร่วมกับทีมภาคีเครือข่าย กรมควบคุมโรค และสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ชุมชนให้ครบภายในเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับผลการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) ระหว่างวันที่ 15 - 24 ก.ค. 64 ลงพื้นที่ชุมชนแล้ว 1,317 แห่ง มีประชาชนเข้ารับบริการแล้ว 57,767 คน ให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว 42,080 ราย (ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์) ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit แก่ประชาชนแล้ว 8,126 ราย ผลไม่พบเชื้อ 7,165 ราย และผลพบเชื้อ 961 ราย ซึ่งได้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา 25 ราย นำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation 10 ราย และให้การดูแลแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 926 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จิตอาสาพระราชทาน 904 และภาคประชาชน จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ระหว่างวันที่ 15 - 31 ก.ค. 64 โดยทำหน้าที่ดังนี้

1. สำรวจชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์
2. ให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit
3. ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) และมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ทีมจะนำผู้ป่วยนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI : Community Isolation)
4. ดำเนินการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้าน และมอบชุด HQ : Home Quarantine หรือส่งเข้า LQ : Local Quarantine ตามความเหมาะสม
5. ให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์
6. สื่อสารทำความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตลอดจนการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19


กำลังโหลดความคิดเห็น