xs
xsm
sm
md
lg

มทส.ปลื้ม U2T จัดการท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้ 9 แสนบาทต่อเดือน ใช้อินเทอร์เน็ต-แอปพลิเคชั่น ช่วยอำนวยความสะดวก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มทส.ปลื้ม U2T จัดการท่องเที่ยวชุมชน “เขายายเที่ยง-เขาพริก-หนองไผ่-สวนเกษตรอินทรีย์บ้านซับศิลาทอง” รายได้ 9 แสนบาทต่อเดือน ใช้อินเทอร์เน็ต-แอปพลิเคชั่น ช่วยอำนวยความสะดวก

วันนี้ (28 มิ.ย.) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) เปิดเผยว่า มทส.ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีการจ้างงานในพื้นที่ 15 อำเภอ 40 ตำบล ใน จ.นครราชสีมา แบ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 400 อัตรา ประชาชนทั่วไป จำนวน 200 อัตรา นักศึกษา จำนวน 200 อัตรา โดยให้ผู้รับจ้างงานลงพื้นที่ทำงานกับชุมชน ได้แก่ การประเมินศักยภาพตำบล การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่โควิด-19 การสำรวจข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน การทำกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด กิจกรรมการพัฒนาตำบล รวมถึงให้รับการพัฒนาทักษะใน 4 ด้าน คือ ด้านดิจิทัล การเงิน ภาษาออังกฤษ และสังคม

อธิการบดี มทส.กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสามารถดำเนินกิจกรรมภายในโครงการทั้งสิ้น 118 โครงการ เช่น การจัดการท่องเที่ยวตำบลหนองไผ่นำรายได้สู่ชุมชน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมีการพัฒนาในหลายด้าน เช่น กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้าโอท็อป/อาชีพอื่นๆ) โดยมีการพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 คน และมีสินค้าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กาแฟหมู่บ้านซับศิลาทอง สบู่กาแฟหมู่บ้านซับศิลาทอง ชามัลเบอร์รี่ (ฑัณทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก) และหนังไก่ทอด (ม.เกตุทิพย์)

โดยคาดว่าจะเกิดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอ ท็อปเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวมูลค่ากว่า 300,000 บาทต่อเดือน กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (การยกระดับการท่องเที่ยว) โดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 2 เส้นทาง คือ เส้นทางเขายายเที่ยง และเส้นทางเขาพริก และได้จัดทำแพคเก็จทัวร์ 2 วัน 1 คืน ราคา 1,500 – 1,800 บาทต่อท่าน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ใน อพ.สธ. เดินทางขึ้นไปสักการะวัดภูแสนดาว ชมสวนเกษตรอินทรีย์และวิสาหกิจชุมชนบ้านซับศิลาทอง ซึ่งคาดว่าจะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมูลค่ากว่า 900,000 บาทต่อเดือน กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (สุขภาพ/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) โดยยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว การนำอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการท่องเที่ยว เช่น การจัดทำป้ายบอกทาง 20 ป้าย ป้ายข้อมูล 10 ป้าย ข้อมูลการท่องเที่ยวออนไลน์ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น