xs
xsm
sm
md
lg

เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 รับเปิดเรียนวันแรก หลังปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเกือบ 1 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมเปิดการเรียนการสอนวันแรก ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังจากหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราว เกือบ 1 เดือน ย้ำเข้มปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันนี้ (1 ก.พ.) เวลา 07.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวันเปิดทำการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังจากหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตบางนา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา ซึ่งในโอกาสนี้ปลัดกรุงเทพมหานครและคณะได้เยี่ยมชมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่เด็กนักเรียนเริ่มเดินเข้ามาในพื้นที่โรงเรียน ตรวจดูสถานที่ประกอบปรุงอาหาร เยี่ยมชมห้องเรียนชั้นอนุบาล และสถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ ว่า วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกหลังจากปิดทำการเรียนการสอนเกือบ 1 เดือน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งโรงเรียนได้มีการกำหนดมาตรการคัดกรองตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน ทั้งการตรวจวัดไข้เด็ก แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้นักเรียนสวมหน้ากากตลอดเวลา 100% กระตุ้นเตือนให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆ โดยมีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กระจายอยู่ทุกชั้น สำหรับการเรียนการสอนกำหนดให้แต่ละห้องมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน หากโรงเรียนไหนพื้นที่ไม่เพียงพอจะใช้วิธีสลับวันกันมาเรียน ซึ่งมีอยู่ 43 โรงเรียนที่สลับวันมาเรียน ในส่วนของเด็กอนุบาลกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยเป็นพิเศษ ที่โรงเรียนมีการจัดระบบการป้องกันทุกส่วน ทั้งฉากกั้น การแบ่งของใช้และของเล่นแยกกัน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเฟซชิลด์ให้เด็กนักเรียนทุกคนด้วยเพื่อให้เด็กได้ใส่สลับกับการสวมหน้ากากอนามัยในกรณีที่ใส่หน้ากากอนามัยนานๆ แล้วเกิดความอึดอัด

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน และบุคลากรต่างๆ อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่าง ซึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวของเด็กจำนวนมากก็ให้มีการงดเว้นไปก่อน อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ปกครองได้ตรวจคัดกรองบุตรหลานของตนก่อนส่งเด็กมาโรงเรียน เช่น การวัดไข้ หรือการสังเกตบุตรหลานว่ามีอาการต้องสงสัยไม่สบายหรือไม่ หากพบบุตรหลานไม่สบายหรือมีไข้ให้งดพาบุตรหลานมาโรงเรียน และให้พาบุตรหลานไปพบแพทย์ หรือแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้เตรียมพร้อมมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงเรียน ประกอบด้วย การคัดกรองตรวจวัดไข้ การเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ การทำความสะอาด การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในโรงเรียน จำกัดจำนวนผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียน โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่น ๆ อาทิ การเน้นให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง จัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร การจำกัดเวลาในการรับประทานเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาถอดหน้ากากอนามัยน้อยที่สุด โต๊ะอาหารต้องมีฉากกั้นและเว้นระยะการนั่ง แม่ครัวและพนักงานล้างจานต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ อาหารที่ปรุงต้องสะอาดและปรุงสุกใหม่ การใช้ห้องน้ำจะจัดให้สลับกันตามความเหมาะสม มีการรอคิวและเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน รวมถึงการดูแลให้นักเรียนล้างมือเป็นประจำทุกชั่วโมง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนในสังกัดทั้ง 437 แห่ง พร้อมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันนี้ (1 ก.พ. 64) ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น