xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบเสนอ “อุทยานฯศรีเทพ” จ.เพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกปี 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ครม.เห็นชอบเสนออุทยานศรีเทพ เป็นมรดกโลกต่อยูเนสโกในปี 2565 ส่วนปีนี้เสนออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขึ้นมรดกโลกทางธรรมชาติ คณะกรรมการฯจะพิจารณาเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2564
วันนี้ (19 ม.ค.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเสนอขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกในปี 2565 ตามมติการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ จะมีการจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพต่อองค์การยูเนสโกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำถึงการดำเนินการโดยสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กั้นชนและแนวเขตพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

นายอิทธิพล กล่าวว่า ปี 2564 จะมีการเสนอชื่อ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติต่อการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2564 ก่อน และปี 2565 จะเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้นเป็นมรดกโลกนั้น คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนด โดยในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนของกรมศิลปากรได้มีการจัดทำคำของบประมาณการพัฒนาพื้นที่แนวเขตที่จะมีการกันแนวเขตของพื้นที่แหล่งมรดกโลก การปรับปรุงผังเมืองรวมเพชรบูรณ์ ที่จะมีขอบเขตครอบคลุมแหล่งโบราณสถาน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทราบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบแต่จำนวนไม่มากนัก

ผู้สื่อข่าวรายงนาว่า อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น ได้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ได้มีมติรับรองการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List) เมื่อปี 2562 และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัด จ.บุรีรัมย์ จากการเป็นเมืองโบราณในยุคทวารวดีที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยกรมศิลปากรพบว่า เมืองโบราณศรีเทพ มีความเก่าตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปี และได้ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ มีอายุเก่าแก่ถึง 1,800 ปี และยุคทวารวดี ที่มีความเก่าแก่ถึง 1,400 ปี นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดีและเขมรตามลำดับ ซึ่งรวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า 800 ปี และมีการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนเท่าถึงปัจจุบัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...