xs
xsm
sm
md
lg

เปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานเขตสาทร รวบรวมกิจกรรมและแสดงผลงานของจิตอาสา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรุงเทพมหานคร เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสาทร” เพื่อรวบรวมกิจกรรมและแสดงผลงานของจิตอาสา บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตสาทร ทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบของที่ระลึกให้แก่สมาคมฮินดูธรรมสภาผู้สนับสนุนการจัดทำหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน และร่วมกับคณะผู้บริหารปลูกต้นรวงผึ้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีขอบทางเท้า บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตสาทร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยวันนี้ (25 ส.ค.) เวลา 14.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสาทร” โดยมี ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันทหารสื่อสารที่ 1 สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตสาทร จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบของที่ระลึกให้แก่สมาคมฮินดูธรรมสภาผู้สนับสนุนการจัดทำหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน และร่วมกับคณะผู้บริหารปลูกต้นรวงผึ้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีขอบทางเท้า บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตสาทร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสาทร ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ นอกจากนี้ ได้จัดทำ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสาทร” บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตสาทร เพื่อรวบรวมกิจกรรมและแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน และประกาศคุณความดี ประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ทำความดีของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เขตสาทร

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขต ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” แล้ว จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตบางคอแหลม และสำนักงานเขตสาทร สำหรับประชาชนผู้สนใจ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ
กำลังโหลดความคิดเห็น...