xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติ 572 ล้าน มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ สืบสานหลักปรัชญา ศก.พอเพียง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.เห็นชอบ 572 ล้าน มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ พัฒนาสืบสานแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (25 ส.ค.) เวลา 14.30 น. ที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.) สัญจร ว่า ครม.ได้อนุมัติกรอบงบประมาณวงเงิน 572.58 ล้านบาท ให้มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อนำไปใช้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 3 ปี 2564-2565 โดยมี 3 แผนงานที่สำคัญประกอบด้วย 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ต้นแบบเดิมไปสู่ความยั่งยืน วงเงิน 62 ล้านบาท 2. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง วงเงิน 224.58 ล้านบาท และ 3. สนับสนุนการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วงเงิน 286 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า ทั้งนี้มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 1-2 ที่ผ่านมาว่า สามารถขับเคลื่อนพันธกิจให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยประชาชนพึ่งตนเองได้ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการพัฒนามีความก้าวหน้าด้วยดี ระดับของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ บรรลุผลตามเป้าหมายในทุกระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง เพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี


กำลังโหลดความคิดเห็น...