xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ทส.ลงพื้นที่ตราด ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง-รุกป่า-กำจัดขยะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดตราด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และข้าราชการ ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)

จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตภาคตะวันออก ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ คือปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ปัญหาการจัดการขยะ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

จากนั้นได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด ติดตามการทำการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่