xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดนิทรรศการ “โรงเรียน กพด. ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19” ตามพระราชดำริฯ แสดงมุมมองของเด็กต่อสถานการณ์โควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “โรงเรียน กพด. ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสนอมุมมองของเด็กกับสถานการณ์โควิด-19 ด้วยผลงานของนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (25 ส.ค.) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “โรงเรียน กพด. ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการพระราชดำริ พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวทางให้จัดโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ได้สะท้อนปัญหา ความเดือดร้อน และประสบการณ์ที่ได้รับในห้วงเวลาของการแพร่ระบาด รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะได้รับจากการติดเชื้อ และปลูกฝังพฤติกรรม ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องตนเองจากเชื้อโรคร้าย ด้วยการถ่ายทอดผ่านภาพวาดและการเขียนเรียงความ โดยได้ทรงพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนผู้มีผลงานดีเด่นเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 63 ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค อีกทั้งยังทรงมีพระราชดำริให้จัดนิทรรศการแสดงผลงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอีกด้วย กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาจึงนำผลงานของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดการแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 25-30 ส.ค. 63 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานนิทรรศการ “โรงเรียน กพด.ร่วมใจ ต้านภัย โควิด-19” ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสะท้อนความคิดและมุมมองของเด็กๆ ที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้สังคมได้รับรู้แล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเสียงของเด็กๆ นั้น มีความหมายอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยเสมอ ซึ่งผู้ใหญ่ในสังคมไม่เคยละเลยหรือมองข้ามไป เนื่องจากเด็กในวันนี้จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงพร้อมใจน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...