xs
xsm
sm
md
lg

5 ศาสนาพร้อมใจถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วธ.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ด้าน 5 ศาสนาพร้อมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (22 ก.ค.) ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทในการดำรงรักษาและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยทุกคนพร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง วธ.ได้สืบสานและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกๆ แขนง ให้คงอยู่คู่ชาติไทยอย่างเต็มกำลังและตลอดเดือนมหามงคลยังได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

ด้าน นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ศน.ร่วมกับองค์กรเครือข่าย 5 ศาสนา กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2563 ได้แก่ 1. ศาสนาพุทธ ศน.ร่วมกับวัดต่างๆ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยส่วนกลางจัดพิธีนวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 26 ก.ค. 63 ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดพิธีสมโภชน์พระเจดีย์ หรือ พระพุทธรูปสำคัญเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 26 -31 ก.ค. 63 ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด นอกจากนี้ ยังมีองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมในวันที่ 28 ก.ค. 63 อาทิ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล วัดบางนาใน จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันที่ 26-29 ก.ค.

ส่วนศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถ.คลอง 9 แขวงคลอง 10 เขตหนองจอก จัดกิจกรรมวันที่ 29 ก.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และสวดดุอาขอพร จากนั้นมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบริจาคโลหิต ปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ ทำความสะอาดศาสนสถานต่างๆ ขณะที่ศาสนาคริสต์ จัดพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ณ คริสตจักรทั่วประเทศ ส่วนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จัดพิธีอธิษฐานจิตถวายพระพร ณ เทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ในวันที่ 28 ก.ค. 63 เวลา 14.00 น. และศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์ของศาสนาซิกข์ สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา ในวันที่ 28 ก.ค. 63
กำลังโหลดความคิดเห็น...