xs
xsm
sm
md
lg

“เอนก สีหามาตย์” มอบคลังหนังสือโบราณคดี-ประวัติศาสตร์ 3,781 เล่ม ให้กรมศิลป์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“เอนก สีหามาตย์” มอบคลังหนังสือโบราณคดี-ประวัติศาสตร์ 3,781 เล่ม ให้กรมศิลป์ เพื่อเป็นคลังปัญญาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป


วันนี้ (3 ก.ค.) ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวในพิธีรับมอบหนังสือและเอกสารสำคัญ จาก นายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร จำนวน 3,781 รายการ ว่า นายเอนก เป็นอธิบดีกรมศิลปากร ลำดับที่ 25 ซึ่งปฏิบัติราชการกรมศิลปากร มานานกว่า 34 ปี ได้แจ้งความประสงค์ส่งมอบหนังสือให้กรมศิลปากร เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นคลังความรู้ สร้างขุมทรัพย์ทางปัญญา ให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป บุคลากรกรมศิลปากร นักวิชาการ และผู้ที่สนใจโดยเฉพาะในงาน ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีสามารถสืบค้น ศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาตัวเอง ทั้งยังส่งผลให้การขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนามรดกของประเทศมีความก้าวหน้า และบรรลุผลตามแนวทาง และ หลักการอนุรักษ์ นอกจากนี้ เป็นการสนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้ศูนย์ข้อมูลเมืองมรดกโลกของสุโขทัย ด้วยทั้งนี้ กรมศิลปากร จะนำไปส่งมอบต่อยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อนำมาเผยแพร่ภายในอาคารหอบรรณสาร รวมถึงส่งให้สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ด้วย

สำหรับ หนังสือ และเอกสารสำคัญ จำนวน 3,781 รายการ ที่ได้รับมอบ ประกอบด้วย หนังสือหายากและทรงคุณค่า จำนวน 2,540 เล่ม อาทิ Royal Siamese Maps : หนังสือรวบรวมแผนที่โบราณ การเดินทัพและเส้นทางการค้าที่สำคัญในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงค้นพบในพระราชวังหลวง และทรงโปรดให้พิมพ์เผยแพร่, World History Atlas : หนังสือที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โลกผ่านแผนที่ และมีการเปรียบเทียบพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน, A Passage to Asia : หนังสือที่เล่าเรื่องราวการแลกเปลี่ยนนับแต่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นระหว่างเอเชียกับยุโรปที่ทำการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่สำคัญหลายครั้งทางประวัติศาสตร์,มรดกไทยจากภาพดาวเทียม, ระบบชลประทานสุโขทัย : หนังสือที่รวบรวมแหล่งน้ำภายในเมืองสุโขทัยและร่องรอยหลักฐานที่แสดงถึงความชาญฉลาดของคนโบราณในการบริหารจัดการน้ำในสมัยสุโขทัย

พร้อมกันนี้ ยังมีรายการหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์ความรู้ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ของอินเดีย, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, เวียดนาม รวมถึง หนังสือเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางโบราณคดี ซึ่งล้วนเป็นหนังสือที่บันทึกองค์ความรู้ที่สำคัญและหายากในปัจจุบัน ด้วย

“มีภาพถ่ายเก่าและฟิล์มสไลด์ที่บันทึกเรื่องการเดินทาง การสำรวจและปฏิบัติงานทางโบราณคดี รวมทั้งโบราณสถานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 1,241 ภาพ ที่บันทึกเรื่องราวการเดินทางสำรวจถนนพระร่วง ตั้งแต่เมืองกำแพงเพชรจนถึงสุโขทัย รวมทั้งภาพการปฏิบัติงานของ นายเอนก สีหามาตย์ ขณะปฏิบัติราชการที่กรมศิลปากร ในช่วงตลอดระยะเวลา 34 ปี โดยเฉพาะด้านโบราณคดี ในช่วงแรก โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตลอดจนการดำเนินงานโบราณสถานต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น พุกาม อินโดนีเซีย และจีน ด้วย” อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...