xs
xsm
sm
md
lg

อย.พร้อมขึ้นทะเบียน “วัคซีนโควิด” หากพัฒนาสำเร็จ ยอมให้ลัดขั้นตอนวิจัย หากมีข้อมูลวิชาการหนุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อย.พร้อมขึ้นทะเบียน “วัคซีนโควิด หากประสบผลสำเร็จ ทั้งในไทยและต่างประเทศ เผยข้ามขั้นตอนได้เพื่อความรวดเร็วในการวิจัย แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีความปลอดภัย มีข้อมูลวิชาการยืนยัน

วันนี้ (30 มิ.ย.) นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งตามประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO) ขณะนี้มีรายชื่อวัคซีนที่อยู่ในกระบวนการวิจัยทดลองทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 142 รายการ อยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ 13 รายการ และที่เหลืออีกจำนวน 129 รายการ อยู่ในกระบวนการวิจัยในหลอดทดลองและในสัตว์ สำหรับประเทศไทยมีวัคซีนที่อยู่ในรายชื่อตามประกาศของ WHO จำนวน 6 รายการ ในจำนวนนี้มีวัคซีนจาก 2 หน่วยงาน ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด คือ วัคซีนชนิด mRNA จากศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วัคซีนชนิด DNA ของบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด โดยผลการศึกษาในสัตว์ทดลองขั้นแรกเป็นที่น่าพอใจ และจะเริ่มวิจัยในมนุษย์ต่อไป

นพ.สุรโชค กล่าวว่า อย.เตรียมความพร้อมในการรองรับการขึ้นทะเบียนวัคซีน โดยยึดหลักความรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ ต้องมีความปลอดภัย โดย อย. ได้เข้าไปร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่มโครงการ และมีการติดตามความก้าวหน้าในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด ทั้งการให้คำแนะนำ รวมถึงวางแผนไปจนจบกระบวนการที่จะสามารถผลิตเป็นวัคซีนออกมาได้ เพื่อให้ทุกขั้นตอนถูกต้องและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม อย. ทราบถึงความจำเป็นของสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคที่ต้องมีวัคซีนมาใช้โดยเร็ว กรณีบางขั้นตอนหากผู้วิจัยคิดว่า อาจจะไม่จำเป็นหรือสามารถข้ามขั้นตอนนั้นไปได้ อย. พร้อมให้การพิจารณาสนับสนุนให้การพัฒนาวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่เน้นย้ำว่าในการข้ามขั้นตอนนั้นจะต้องมีข้อมูลวิชาการมายืนยัน และต้องมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกับกติกาสากลของ WHO

“นอกจากการสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศแล้ว อย. ยังได้ติดตามสถานการณ์การพัฒนาวัคซีนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการขึ้นทะเบียนในสถานการณ์เร่งด่วนกรณีที่มีการทดลองวัคซีนในมนุษย์สำเร็จ” รองเลขาธิการ อย.กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...