xs
xsm
sm
md
lg

เช็กละเอียดที่นี่! “อัศวิน” ประกาศผ่อนปรนระยะ 4 ผ่อนคลาย 30 สถานที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทม. ออกประกาศฉบับที่ 11 สั่งผ่อนปรน 30 กิจการ-สถานที่ เริ่ม 15 มิ.ย.นี้ ผับ-สถานบันเทิง-อาบ อบ นวด ยังห้ามเปิด

วันนี้ (14 มิ.ย.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ตามที่ได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และผ่อนคลายให้ดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมจากที่ได้กำหนดไว้แล้ว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และข้อกำหนด (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนดรวมทั้งการจัดระเบียบระบบต่างๆ นั้น
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ข้อกำหนด (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และข้อกำหนดฉบับที่ 10 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2563 เริ่มวันที่ 14 มิถุนายน 2563 จึงให้ยกเลิกข้อ 1 และข้อ 2 ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ดังต่อไปนี้


1.ปิดสถานที่
1.1 สถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์คาราโอเกะ สถานบันเทิง 1.2 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด 1.3 ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต 1.4 สนามชนไก่และสนามชนไก่ 1.5 สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะเดียวกัน
2. สถานที่ได้รับการผ่อนคลายแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ
2.1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอยภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 2.2 ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึง 21.00 น.


2.3 โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้าโรงภาพยนตร์ หรือสถานที่อื่นๆ เพื่อการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ
2.4 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาดตลาดน้ำและตลาดนัด 2.5 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งหรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ 2.6 ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดดำเนินการ โดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้าน ไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมงและต้องไม่มีที่นั่งรอในร้าน 2.7 สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง 2.8 สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ 2.9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 2.10 คลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงาน สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายร้านทำเล็บ
2.11 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดอบตัวสมุนไพร อบไอน้ำ นวดฝ่าเท้า สถานประกอบกิจการอาบน้ำ 2.12 สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายการเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา 2.13 สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส 2.14 สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม 2.15 สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้ง และในร่ม สนามเพื่อการเล่นกีฬา และกิจกรรมทางน้ำในบึง 2.17 สนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 2.18 สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย 2.19 สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลดหรือการละเล่น ทำนองเดียวกัน 2.20 สถาบันลีลาศ สอนลีลาศ 2.21 สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา 2.22 สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
2.23 สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะและหอศิลป์ 2.24 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 2.25 โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ 2.26 สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ 2.27 ตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 2.28 สวนน้ำ สนามเด็กเล่นสวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราว หรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็กเช่นบ้านบอลบ้านลม 2.29 อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 2.30 การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์


3. สถานที่ได้รับผ่อนคลายตามข้อ 2 สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 1 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ข้อ 3 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2 และข้อ 3 และข้อกำหนด(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ข้อ 2 และข้อ 3
4. มาตรการป้องกันโรค
4.1 สถานที่ได้รับการผ่อนคลายตามข้อ 2 ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเป็นนี้ 4.1.1 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
4.1.2 มาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพฯกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (ยกเว้นข้อ 1 ก.ในส่วนการจัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือกรณีมีระยะห่างระหว่างที่นั่ง(บุคคล) น้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้นระหว่างที่นั่ง (บุคคล) แต่ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างที่นั่ง (บุคคล) ต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร) มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกิจการที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 10 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานครนี้ 4.2 สถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดและข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563


ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 4 จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


กำลังโหลดความคิดเห็น...