xs
xsm
sm
md
lg

“กรมศิลป์” เผยคลังกลางพิพิธภัณฑ์ฯสุดไฮเทค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อธิบดีกรมศิลป์ ตรวจงานคลังกลางพิพิธภัณฑ์ฯสุดไฮเทค คาด วางระบบภายในเสร็จธันวาคมนี้


นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตนลงพื้นที่ตรวจโครงการงานตกแต่งภายในและระบบอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำหรับ เก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตามสัญญาจ้างงวดที่ 4 ซึ่งการดำเนินงานล่าสุดมีความคืบหน้าไปมาก ถึงร้อยละ 50 ส่วนใหญ่เป็นงานจัดทำชั้นวางโบราณวัตถุ แท่นฐาน การพิจารณาคัดเลือกระบบดับเพลิงด้วยไนโตรเจนในการจัดทำระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เข้าจัดวางทั้ง 9 ห้องคลัง อย่างไรก็ตาม คาดว่า งานจะแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคม 2563 หากเป็นไปตามคาดการณ์ ซึ่งการดำเนินงานจะเร็วกว่ากำหนดที่ระบุในสัญญา ประมาณ 4 เดือน จากนั้นจะเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุซึ่งมีขนาดใหญ่ ที่ทำมาจากหิน ปูน และไม้ ที่เก็บไว้ชั่วคราวภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก กว่า 50,000 รายการ เข้ามาจัดเก็บในอาคารคลังกลางนี้

ทั้งนี้ ในการก่อสร้างอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะมีความทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล มีพื้นที่ใช้สอยรวม 30,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่เป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย ห้องคลัง 9 ห้อง ได้แก่ คลังโบราณวัตถุประเภทหินและปูนปั้น คลังโบราณวัตถุโลหะ คลังเครื่องปั้นดินเผา คลังเครื่องแก้ว คลังโบราณวัตถุทำจากหนังสัตว์ คลังผ้า คลังกระดาษ คลังเครื่องจักสาน และคลังอเนกประสงค์ ทุกห้องคลังติดตั้งระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานพิพิธภัณฑ์สากล ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิ และควบคุมความชื้น เพื่อสงวนรักษาสภาพวัตถุให้ยืนยาว

ส่วนชั้นล่างของอาคาร ได้จัดเตรียมพื้นที่เปิดให้บริการศึกษาโบราณวัตถุเชิงลึกในรูปแบบคลังเปิด หรือ Visible Storage ทั้งโดยเข้าสืบค้นจากระบบฐานข้อมูลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทั้งในคลังกลาง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ มีห้องสมุดบริการหนังสือเฉพาะทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ ภาษาและมานุษยวิทยา และห้องศึกษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการเข้าศึกษาคลังกลางในปี 2565 เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...