xs
xsm
sm
md
lg

7 มาตรการป้องกัน “โควิด” ในคลินิกเสริมความงาม หลังอนุญาตให้เปิดในเฟสสอง เว้นใบหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สบส.เตือนคลินิกเสริมความงามเปิดกิจการได้ในเฟสสอง ยังต้องทำแนวทางป้องกันและคัดกรองโรคโควิด-19 เผย 7 ขั้นตอนหลักต้องดำเนินการ ตั้งแต่คัดกรอง นั่งรอตรวจ ทำเวชระเบียน รับบริการ 1 ต่อ 1 สวมหน้ากากป้องกัน ชำระเงินออนไลน์ กำจัดขยะติดเชื้อ ไม่ทำตามผิด กม. อาจถูกสั่งปิดชั่วคราว

วันนี้ (16 พ.ค.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงกรณีคลินิกเสริมความงามได้รับการผ่อนปรนระยะสองให้เปิดดำเนินการได้ เฉพาะเรือนร่าง ผิวพรรณ เลเซอร์ ยกเว้นความงามบนใบหน้า ว่า แม้จะได้รับผ่อนปรน แต่หากคลินิกปล่อยปละละเลยให้การ์ดตก อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ได้ ขอเน้นย้ำให้คลินิกทุกแห่งเตรียมพร้อมระบบเฝ้าระวังการแพร่กระจายและคัดกรองโรคโควิด-19 เมื่อเปิดบริการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของคลินิกในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายและคัดกรองโรคโควิด-19 ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://mrd-hss.moph.go.th เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ บุคลากร และป้องกันการแพร่กระจายของโรค หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำและปรับ อาจมีคำสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราวอีกด้วย

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า มาตรการในคลินิกเสริมความงาม ได้กำหนดแนวทางให้บริการและการคัดกรอง 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1. จัดให้มีจุดคัดกรองประจำสถานพยาบาล ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ 2. จัดจุดรับรองรอตรวจ มีที่นั่งรอระยะห่าง 1.5-2 เมตร มีการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 3. จัดทำเวชระเบียน คัดกรองบันทึกซักถามประวัติเสี่ยงของผู้ที่มารับบริการ มีการวัดอุณหภูมิทุกครั้ง 4. การตรวจหรือปรึกษาโดยแพทย์/พยาบาล รับบริการได้ 1 คนต่อ แพทย์หรือพยาบาล 1 ท่าน โดยมีการรักษาระยะห่าง

5. บริการหัตถการต่างๆ มีการแยกห้องผู้รับบริการ ห้องละ 1 คน ผู้ให้บริการมีการสวมหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield และสวมถุงมือทุกครั้ง 6. การชำระเงิน/จ่ายยา/นัดตรวจ จัดให้มีการชำระค่าบริการแบบออนไลน์ จัดทำเอกสารแนะนำบริการ/ใบเสร็จ/ใบนัดตรวจ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หากชำระด้วยเงินสดหรือต้องส่งมอบเอกสารต่างๆ พนักงานต้องใส่ถุงมือ และ 7. การอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในสถานพยาบาล ต้องมีการแยกขยะติดเชื้ออย่างถูกต้อง จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์บริการตามจุดต่างๆ ซึ่งการที่คลินิกปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด นอกจากจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคซ้ำแล้ว ยังเป็นการช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ได้รับการฟื้นฟูอีกทางหนึ่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...