xs
xsm
sm
md
lg

วธ.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วธ.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ด้าน กรมศิลป์ ชวนเด็ก เยาวชน ชมแหล่งเรียนรู้ผ่าน เว็บไซต์ virtualhistoricalpark.finearts.go.th

วันนี้ (2 เม.ย.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศให้ทุกวันที่ 2 ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์วิศิษฎศิลปิน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงพระปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนงมิให้สูญหายมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและนานาประเทศ

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมปีนี้ ร่วมกับ ผู้นำองค์กร 5 ศาสนา และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ทั่วประเทศจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติยังหน่วยงานในสังกัด และแต่ละองค์กรด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยงดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก โดยเน้นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพ และพระราชหฤทัยเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดเดือน เม.ย.นี้ ในส่วนของ วธ. จัดแสดง ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวิศิษฎศิลปิน กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในด้านการทรงดนตรีไทย พระราชนิพนธ์บทเพลง และด้านวรรณกรรม พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดทำองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก รวมถึงการสืบสานแนวพระราชดำริในการเป็นองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอำนวยความสะดวกดึงดูดให้คนไทยสนใจเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวเสริมว่า เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทยปีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมที่ทุกปีจะมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ มาเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในอุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานสำคัญทั่วประเทศ จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ วันอนุรักษ์มรดกไทย รวมทั้งชวนเชิญประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ชมแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะ 12 อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงผ่านเว็บไซต์ virtualhistoricalpark.finearts.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...