xs
xsm
sm
md
lg

ไปรู้จัก “ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญฯ” ใต้พระบารมี ที่กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ปิ่น บุตรี

Youtube :Travel MGR

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทาน “ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญฯ” เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19
ทรงพระเจริญ

เสียงนี้ดังกึกก้องอีกครั้งหลังคนไทยทราบข่าวปลื้มปีติ หลังมูลนิธิชัยพัฒนาเปิดเผยผ่านเพจมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธาน #มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายก ใช้ #ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย Covid - 19 ที่รักษาหายแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำหรับ “ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา” ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ห่างจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ประมาณ 500 เมตร และตั้งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญฯ จ.นครนายก (ภาพ : เพจมูลนิธิชัยพัฒนา)
ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ให้มูลนิธิชัยพัฒนาประสานกับสภากาชาดไทยเพื่อดำเนินการจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริในที่ดินของสภากาชาดไท ที่ตั้งอยู่ ณ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หลังจากนั้นมูลนิธิชัยพัฒนาได้น้อมฯ นำพระราชกระแสมาปฏิบัติ จนก่อเกิดเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา” ใต้พระบารมีขึ้น

ภายในห้องพักศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญฯ (ภาพ : เพจมูลนิธิชัยพัฒนา)
ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญฯ ในสถานการณ์ปกติ (ไม่ใช่ช่วงมีวิกฤติไวรัสโควิด-19) ที่นี่ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเรียนรู้ดูงาน เพื่อซึมซับแนวคิดทฤษฎีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานไว้

นอกจากนี้ทางศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญฯ ยังมีที่พักบรรยากาศดี สะอาดสะอ้าน ร่มรื่น ท่ามกลางฉากธรรมชาติแวดล้อมของขุนเขาตั้งตระหง่าน

อาคารที่พักของศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญฯ (ภาพ : เพจมูลนิธิชัยพัฒนา)
ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญฯ มีที่พักรับรอง 7 อาคาร รวม 32 ห้อง โดยมีทั้งแบบห้อง 2 เตียง และแบบ 4 เตียง เพื่อความสะดวกและเหมาะสม ทั้งแบบส่วนตัว แบบครอบครัวและแบบหมู่คณะ โดยสามารถรองรับหมู่คณะตั้งแต่ 10-90 คน

ราคาห้องพักส่วนตัวสำหรับบุคคลทั่วไป ห้อง 4 เตียง ราคา 2,000 บาท และห้อง 2 เตียง ราคา 1,200 บาท ส่วนหมู่คณะ บุคคลทั่วไปคนละ 500 บาท ข้าราชการ คนละ 400 บาท นักเรียน นักศึกษา คนละ 300 บาท

ทั้งนี้ในยามปกติที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสำหรับการฝึกอบรม ทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ พร้อมพักค้างแรม ใกล้เมืองกรุงฯ ที่น่าสนใจไม่น้อย

อาคารห้องพัก (ภาพ เพจ : ศูนย์อบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา)
ขณะที่ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 หลังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พัก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19

ล่าสุดในวันนี้ (2 เม.ย.63) ทางศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญฯ ได้ใช้สถานที่กักตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับ ผู้บัญชาการเรือนจำนครนายก ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 14 ราย ข้าราชการภายนอกที่มีการประชุมร่วมกัน 4 ราย รวมเป็น 18 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยดูแลอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญอย่างใกล้ชิด

ภาพการฝึกอบรมทำกิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญฯ ในสถานการณ์ปกติ (ภาพ เพจ : ศูนย์อบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา)
....................................................................................................


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Travel MGRSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...