xs
xsm
sm
md
lg

กรมศิลป์ บันทึกจดหมายเหตุโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมศิลปากร เตรียมบันทึกจดหมายเหตุวิกฤติโควิด-19 โดยรวบรวมประมวลข้อมูลทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากการสถานการณ์ โควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน เกิดผลกระทบไปทุกภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์ใหม่ของโลก ที่ต้องจารึกเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อคนรุ่นหลัง ตนได้มอบหมายให้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดทำบันทึกจดหมายเหตุแห่งชาติ เกี่ยวกับโรคการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งมีการจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ลักษณะคล้ายกับในช่วงการระบาดของโรคร้ายแรงในประเทศไทย ทั้ง กาฬโรค และ อหิวาตกโรค

โดยการดำเนินการได้เน้นย้ำให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบด้าน ทั้งในและต่างประเทศ โดยการประมวลเหตุการณ์ทั่วโลก ให้เกิดการเชื่อมโยงตามลำดับเหตุการณ์ ตั้งแต่ พบการระบาดในเมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีน จนระบาดทั่วโลก และมาระบาดในประเทศไทย ซึ่งจะมีการแบ่งพื้นที่ในการบันทึกข้อมูล โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั้ง 11 แห่ง ให้ กระจายเจ้าหน้าที่ออกไปในพื้นที่ทั่วประเทศ เนื่องจากพบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต ด้วยเหตุปัจจัยที่ต่างกัน รวมทั้ง มีการเก็บรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับประกาศ นโยบาย มาตรการ จากหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล รายงานข่าวสถานการณ์ บทวิเคราะห์จากสำนักข่าวทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศ จากนั้น จะมีการนำข้อมูลต่างๆ มาประมวลผลและจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารจดหมายเหตุ

“ปัจจุบัน สื่อโซเชียลมีความสำคัญอย่างมาก ในการรายงานสถานการณ์ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาถึง การเข้ามาร่วมมือในการดูแลป้องกันโรค ทั้ง การจัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบ ภาพ คลิปวิดีโอ การมีส่วนร่วมจากกลุ่มบุคคล ดารา นักแสดง ที่ต่างให้การสนับสนุน รณรงค์ เชิญชวนประชาชนเพื่อช่วยเหลือในวิกฤตสถานการณ์ครั้งนี้ด้วย” นายประทีป กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...