xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย COVID-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เตรียมพร้อมสถานพยาบาล กทม. รองรับผู้ป่วย COVID-19 ตามหลักเกณฑ์ สธ.

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมจัดเตรียมสถานที่เป็นพื้นที่ควบคุมโรค นั้น หากเกิดการระบาดในวงกว้าง กรุงเทพมหานครจะ “ยกระดับ” มาตรการร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ สถาบันกลุ่มโรงพยาบาลแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลของ 4 เหล่าทัพ เพื่อสำรองเตียง รวมทั้งห้องความดันลบและห้องแยกโรค รวมถึงเวชภัณฑ์ ชุดป้องกันการติดเชื้อ โดยเป็นการร่วมมือกันทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อรับผู้ป่วยไว้และส่งต่อผู้ป่วยในกรณีจำเป็น

สำหรับมาตรการในการติดตามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯกรุงเทพมหานครได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) กรณีโรคจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามสถานการณ์โรค 3 ระยะ เตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค เตรียมระบบการคัดกรองที่รวดเร็ว จัดระบบคัดแยกโรคและผู้ป่วยที่รวดเร็ว ให้มีการรายงานระบบข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง และทันทีที่พบผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว โดยกำหนดช่องทางเข้าออกโรงพยาบาลให้เหลือเฉพาะช่องทางที่จำเป็น ตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ภายในโรงพยาบาล เปิดคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจนอกอาคารโรงพยาบาล รองรับผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อไวรัส พร้อมแจกบัตรคำแนะนำด้านสุขภาพ (Health Card) สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หลังจากกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากสงสัยในอาการของโรค สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ 1646 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณณสุข นั้น กรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับกรณีแรงงานไทยจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศ สธ. เดินทางกลับประเทศไทย ตามที่รัฐบาลให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมสถานที่โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ต้องเฝ้าระวังโดยใช้แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ผู้ป่วยเข้าข่าย และมีการติดตามผู้สัมผัสเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำ ในการปฏิบัติตัว รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัย คือ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เนื่องจากโรงพยาบาลบางขุนเทียนมีความพร้อมในด้านสถานที่ตั้งที่แยกเป็นสัดส่วน รวมทั้งยังไม่มีการเปิดบริการรักษาผู้ป่วยใน กรณีมีการแพร่ระบาดของโคะวิด-19 กรุงเทพมหานครได้เตรียมพื้นที่รองรับ โดยเตรียมแผนจัดเตรียมโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลตากสิน โดยจะปรับห้อง ICU รับคนไข้เฉพาะโรคนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง มีความพร้อมทั้งทีมแพทย์และอุปกรณ์ นอกจากนี้ได้เตรียมโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อรองรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น