xs
xsm
sm
md
lg

"สาธิต" ฟุ้งดันสวัสดิการ อสม. ทั้ง ฌกส.-ค่าห้องพิเศษ แล้วเสร็จทั้ง 2 เรื่อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"สาธิต" ฟุ้งดันสวัสดิการ อสม. 2 เรื่องแล้วเสร็จ ทั้งกองทุน ฌกส.อสม. และค่าห้องพิเศษและอาหารพิเศษ เมื่อรักษาตัวรพ.สังกัด สธ. เผย อสม.เป็นสมาชิก ฌกส.แล้ว 3.73 แสนคน 

วันนี้ (17 ก.พ.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการ อสม. เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อสม. ที่เป็นผู้เสียสละปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี โดยการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสำหรับ อสม. มี 2 เรื่อง คือ 1) การจัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย หรือ ฌกส.อสม.มีแนวคิดในการช่วยเหลือกันกับกลุ่มสมาชิก โดยเป็นไปตามความสมัครใจไม่ได้บังคับ โดยช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตศพละ 50 สตางค์ ค่าสงเคราะห์ศพขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในแต่ละเดือน 2) การช่วยเหลือค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ สธ.ได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล เพื่อให้ อสม.ทุกคน มีสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อพักรักษาตัวในสถานบริการของรัฐ สังกัดสธ.ทุกแห่งทั่วประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ม.ค. และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป ซึ่งขณะนี้ สธ.ได้ดำเนินการดำเนินงานทั้ง 2 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า สบส.ได้ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสำหรับ อสม. โดยเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563 ได้จัดพิธีเปิดสำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ มีการลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ขณะนี้มี อสม. ได้รับรองเป็นสมาชิกแล้ว รวมทั้งสิ้น 373,982 คน  จึงอยากเชิญชวน อสม. ทุกคนร่วมเป็นสมาชิก สำหรับ อสม. ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคม ฌกส. อสม. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18625 หรือศึกษาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ ฌกส.อสม. (www.ฌกส-อสม.com)

สำหรับสวัสดิการค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษสำหรับ อสม. เมื่อพักรักษาตัวในสถานบริการของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 สาระสำคัญ คือ 1) อสม.ทุกคน ได้รับการยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ โดยให้เป็นสิทธิช่วยเหลือเฉพาะตัวของบุคคล ทั้งนี้ อสม. ที่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากส่วนราชการ ให้เรียกเก็บตามสิทธิก่อน ส่วนที่เกินให้ได้รับการยกเว้น 2) บุคคลในครอบครัว อสม. ได้รับการช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัว อสม. ที่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากส่วนราชการให้เรียกเก็บตามสิทธิก่อน ส่วนที่เกินให้เรียกเก็บร้อยละ 50
กำลังโหลดความคิดเห็น...