xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ร่วมเอไอเอสรุกให้ความรู้ "โรคโควิด-19" แก่ อสม. ช่วยดูแลคนในชุมชน ลดแพร่ระบาดในอนาคต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สบส.ร่วมเอไอเอส รุกให้ความรู้โรคโควิด-19 แก่ อสม.ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อถ่ายทอดต่อคนในชุมชน หากอนาคตมีการแพร่ระบาดในชุมชนให่ร่วมค้นหาผู้ป่วย ผู้เฝ้าระวัง ดูแลกลุ่มเสี่ยง สอนทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย 

วันนี้ (13 ก.พ.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 หรือโรคโควิด-19 (Covid-19) ในชุมชน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเสริมสร้างความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์โดย อสม.ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือเอไอเอส

นายสาธิต กล่าวว่า จากเหตุการณ์โรคระบาดในหลายครั้ง ทั้งโรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส หรือโรคเมอร์ส อสม.เป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้เกิดการแพร่กระจายของโรค และในครั้งนี้โรคโควิด-19 สธ.เห็นว่า อสม.ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน จะต้องได้รับการเสริมสร้างอาวุธทางปัญญา เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด และชุมชน เป็นเกราะป้องกันตนเอง ลดการระบาดของโรคในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การลงนามครั้งนี้จะช่วยในการสื่อสารป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ตอนนี้ประเทศไทยจะคุมได้ แต่เพื่อความไม่ประมาท หากเข้าสู่การแพร่ระบาดเฟส 3 ในชุมชน จำเป็นต้องมีข้อมูลสำหรับสื่อสารกับประชาชนที่มากกว่าข่าวสารทั่วไป และยังมอบหมายให้ อสม. เป็นกำลังสำคัญในการค้นหาผู้ป่วย ผู้เฝ้าระวัง กรณีพบคนเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือ สงสัยป่วยด้วย พร้อมดูแลกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก คนสูงอายุ   

ทั้งนี้ การป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคโควิด-19 ไม่ได้ยุ่งยาก ประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย” หากทำเป็นประจำจะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สร้างภูมิคุ้มกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ตนและประธาน อสม.ระดับจังหวัดจากทั่วประเทศ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ องค์กร อสม. เฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี ส่วน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี สบส. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพให้ อสม.มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น “อสม. ออนไลน์” พี่น้องชาว อสม.ยังจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษถึงบทบาท ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยวิทยากรจาก สบส. และกรมควบคุมโรค รวมถึงการสาธิตทำหน้ากากอนามัยผ้า และแอลกอฮอล์เจล สำหรับฆ่าเชื้อ ให้ อสม.ได้นำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อนำไปใช้ผลิตอุปกรณ์ในการป้องกันโรคใช้ในชุมชนอย่างทั่วถึง และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกทางด้วย ปัจจุบันมี อสม.ที่มีแอปพลิเคชันนี้กว่า 200,000 คน จากอสม.ทั้งหมด 1,040,000 คน


กำลังโหลดความคิดเห็น