xs
xsm
sm
md
lg

ประกันสังคม เร่งดูแลคนงานชิ้นส่วนรถยนต์ถูกเลิกจ้าง พร้อมแจงสิทธิประโยชน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประกันสังคมเข้าดูแล คนงานชิ้นส่วนรถยนต์ถูกเลิกจ้าง ย้ำสิทธิยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน พร้อมแนะขั้นตอนการขอรับเงินว่างงาน เผยบริษัทไม่มีค้างชำระต่ายสมทบ 

วันนี้ (24 ธ.ค.) นางสุจิต กิ่งเกล้า หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน กล่าวถึงกรณีโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ย่านกระทุ่มแบน บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด ประกาศปิดกิจการไม่แจ้งล่วงหน้าให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.เป็นต้นไป ส่งผลให้ต้องจ่ายเงินชดเชยลูกจ้างกว่า 114 ล้านบาท ว่า เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด พบว่ากำลังมีการจัดคิวจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งมีจำนวนลูกจ้างทั้งหมด 999 คน จึงได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างผู้ประกันตนทราบว่า สำนักงานประกันสังคมยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน ผู้ประกันตนสามารถเข้าใช้บริการโรงพยาบาลตามสิทธิในกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ และใช้สิทธิกรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต

นางสุจิต กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้แนะนำการขอรับเงินว่างงาน ดังนี้ 1. ผู้ที่จะขอรับเงินว่างงานจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน  2. การขึ้นทะเบียนว่างงาน ให้ไปดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่ที่สะดวก หรือขึ้นทะเบียนด้วยตนเองที่ https://empui.doe.go.th  3. ต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน ตามข้อ 2 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากงาน 4. ให้นำส่งแบบขอรับสิทธิประโยชน์ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ให้แก่สำนักงานประกันสังคม 5. กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างไม่เกิน 180 วัน 6. ผู้ขอรับเงินว่างงานต้องรายงานตัวเดือนละหนึ่งครั้งตามใบนัดรายงานตัวที่ได้จากการขึ้นทะเบียนว่างงาน 7. สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันที่รายงานตัว

นางสุจิต กล่าวว่า จากตรวจสอบแล้วพบว่า เดิมบริษัทมีลูกจ้างพันกว่าคนแต่เนื่องจากบริษัทมีโครงการร่วมใจจาก โดยมีการจ่ายค่าชดเชยทำให้บริษัทเหลือพนักงานเพียง 999 คน และประวัติการนำส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคมนั้นถูกต้อง ไม่มีหนี้สมทบค้างชำระแต่อย่างใด จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ยังเดินทางต่อไปยังสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย ซึ่งตั้งอยู่ย่านอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อชี้แจงสิทธิให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน ปรากฏว่าลูกจ้างส่วนใหญ่ติดใจในเรื่องการเลิกจ้างโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ลูกจ้างและสหภาพแรงงานโดยทำให้เหตุการณ์เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยดี เนื่องจากนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น...