xs
xsm
sm
md
lg

“สุภกิต-ศุภชัย” นำผู้บริหาร-พนักงานเครือซีพี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน สนองพระราโชบายในหลวง ร.10

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้บริหารและพนักงานเครือซีพีทั่วประเทศ รวมพลังจิตอาสา สืบสานการทำความดี พร้อมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วานนี้ (29 พ.ย.) ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม - เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ ในฐานะประธานดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ พนักงานจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานเขตบางรัก สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ รวมทั้งจิตอาสาจากประชาคมสีลม และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่พร้อมใจรวมพลังกว่า 500 คน ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ซึ่งเครือฯ ได้ประกาศให้ทุกวันศุกร์สิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันจิตอาสา โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม

ในการนี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือฯ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนสีลม ด้านหน้าอาคาร
ซี.พี.ทาวเวอร์ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและร่มรื่นมากขึ้น โดยผู้บริหารและพนักงานเครือซีพีและกลุ่มธุรกิจใน
เครือฯ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในบริเวณใกล้เคียง ร่วมแรงกายแรงใจทำความสะอาดถนน เก็บขยะ ถอนวัชพืชบริเวณเกาะกลางถนน ตั้งแต่แยกโรงแรมดุสิตธานี ไปจนถึงแยกถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีประชาชนทั่วไปที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอีกเป็นจำนวนมาก


พร้อมกันนี้ บริเวณหน้าอาคารทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย นายอติรุฒม์
โตทวีแสนสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คน ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณทางเท้าและทำความสะอาดที่นั่งพักรอรถประจำทาง ตั้งแต่บริเวณแยกศูนย์วัฒนธรรม จนถึง แยกโรบินสัน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทในเครือฯ ทั่วประเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยรอบสถานประกอบการ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วย โรงงานอาหารสำเร็จรูป
หนองจอก ,โรงงานอาหารสัตว์บก ท่าเรือ, โรงงาน KSP อุปกรณ์การเกษตร วังน้อย,โรงงานข้าวนครหลวง พระนครศรีอยุธยา,ศูนย์ตัดแต่งกระจายสินค้า แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา,ฟาร์มสุกรโคกตูม ลพบุรี,ฟาร์มชนม์เจริญ กาญจนบุรี,สถานีวิจัยเมล็ดพันธุ์ผัก สุพรรณบุรี,ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ น่าน ลำปาง และสถานีวิจัยเมล็ดพันธุ์ผัก เชียงใหม่, โรงงานซีพีพีซี ระยอง ,ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ ขอนแก่น,โรงงาน ซีพีสหอุตสาหกรรม สีคิ้ว นครราชสีมา,โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก หาดใหญ่

สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พร้อมตั้งปณิธานที่จะสืบสาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามแนวพระราโชบายสืบไป


กำลังโหลดความคิดเห็น