xs
xsm
sm
md
lg

CEO ซีพี รับโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย” ในฐานะหัวหน้าโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย” ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน โครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย” แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ จากการปฏิบัติภารกิจ เป็นหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED ที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ผนึกกำลังสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา

นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED ที่เป็นการรวมตัวของ 12 องค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งในช่วงแรก และขยายเครือข่ายพันธมิตรใหม่อีก 21 องค์กร รวมเป็น 33 องค์กรในปัจจุบัน ซึ่งภาคเอกชนได้สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้ และพนักงานจิตอาสาเพื่อทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ไปสู่โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (CONNEXT ED WORKSHOP 2019) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อต่อยอดความสำเร็จในความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วนในการจัดการการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐตามแนวทาง 5 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งได้สะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคะแนน O-Net ปีที่ผ่านมาสูงขึ้นกว่าปี 2560 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ พร้อมประกาศเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สู่ระยะที่ 3 ตลอดจนเสริมแกร่งผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐ จัดเต็มเวิร์คช้อป 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านแก่เหล่าผู้นำรุ่นใหม่กว่า 900 คน ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานสู่โรงเรียนประชารัฐกว่า 4,700 แห่งทั่วประเทศต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น