xs
xsm
sm
md
lg

แจกทุน 200 ล้าน สกัดข่าวลวงโซเซียล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ แจกทุนกว่า 200 ล้านบาท สกัดข่าวลวงโซเชียล

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการฯได้มีมติเห็นชอบประกาศอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 68 โครงการ งบประมาณจำนวน 202 ล้านบาท โดยมีการพิจารณาให้ทุนจากผู้ที่สนใจยื่นโครงการเข้ามาทั้งสิ้น 474 โครงการ ทั้งนี้ ทุนที่สนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการหยิบยกประเด็นการแก้ไขปัญหาใช้สื่อโซเซียลบนโลกออนไลน์เป็นเรื่องหลัก ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก แบ่งเป็น 1.การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ และการใช้ประทุษวาจาในสื่อออนไลน์ทีสร้างความแตกแยกและเกลียดชังต่อผู้คนในสังคม 15 โครงการ 2.การรับมือกับข่าวปลอม Fake News จำนวน 16 โครงการ 3.การขาดความรู้เท่าทันสื่อของประชาชน จำนวน 9 โครงการ 4.เด็กติดเกมและการพนันออนไลน์ 3 โครงการ และ 5. การสร้างนวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย เด็ก เยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุจำนวน 25 โครงการ

สำหรับการพิจารณานั้น ได้เน้นถึงการป้องกันบรรเทาปัญหาโซเซียลที่กลายเป็นปัญหาสำคัญของคนไทยโดยกระจายการให้ทุนไปยังสื่อต่างๆ อย่างครอบคลุมทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ การใช้นวัตกรรม และแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ รวมทั้งงานวิจัยองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นต้นแบบแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการสนับสนุนได้รับทราบผลการอนุมัติเพื่อให้ทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือ ซึ่งการดำเนินการโครงการทั้งหมดมีระยะเวลา 1 ปี โดยจะมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนประกอบด้วยการรายงานงวดงาน การจัดสรรเงินแต่ละงวด และการรายงานบัญชีทางการเงินเบื้องต้น การปรับงวดงานให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ย.นี้ ซึ่งการพิจารณาทุนดังกล่าว ตั้งเป้าหมายให้เกิดการขับเคลื่อนการใช้สื่อโซเซียลอย่างสร้างสรรค์ มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆสำหรับดูแลและแก้ไขปัญหาที่เข้ากับยุคสมัยและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดจนการลดปัญหาข่าวลวงและข่าวปลอมในสังคมไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น