xs
xsm
sm
md
lg

หล่อเทียนพรรษา ถวายพระอารามหลวง 10 วัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วธ.ชวนชาวพุทธร่วมหล่อเทียนพรรษา 10 ต้น ถวายพระอารามหลวง 10 วัด สวดนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (23 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และหล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561โดย ดร.ฉวีรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ
ภาคคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และภาคเอกชน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา 10 ต้น เพื่อถวายพระอารามหลวง 10 วัด ได้แก่ 1. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 2. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 3. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 4. วัดบวรนิเวศวิหาร 5. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 6. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 7. วัดชนะสงคราม 8. วัดสุทัศนเทพวราราม 9. วัดบุรณศิริมาตยาราม 10. วัดปรินายก เพื่อสืบทอดรักษาประเพณีอันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ กำหนดจัดพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา วันที่ 25 ก.ค. เวลา 8.00 น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ต่อมา เวลา 15.09 น. ณ พระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ โดยกรมการศาสนา ร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นและสันติสุข ด้วยการนำหลักธรรมจากบทเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง

บรรยากาศมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตลอดทั้งวันได้มีประชาชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศ และต่างชาติ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สักการะพระบรมธาตุ เวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจ่ากนี้ ยังมีพิธีหล่อเทียนพรรษาจำนวน 10 ต้น นำไปถวาย 10 พระอารามหลวงจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถเดินทางมาสักการะพระบรมธาตุได้จนถึงวันที่ 28 ก.ค.นี้

ด้าน น.ส.สัมฤทธิ์ แสงสุดใจ ในฐานะจิตอาสาพับดอกบัว ว่า มีจิตอาสา 20 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพับดอกบัว ซึ่งก่อนหน้านี้ทราบข่าวจากวัดนายโรง ว่า กรมการศาสนา ต้องการจิตอาสามาช่วยพับดอกบัว เพื่อให้ประชาชนได้นำไปสักการะพระบรมธาตุ ตนรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาพับดอกบัว อย่างไรก็ตาม การพับดอกบัวมีด้วยกันหลายแบบ แต่ทุกแบบล้วนสวยงาม


กำลังโหลดความคิดเห็น