xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา ถวายพระอารามหลวง 10 วัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วธ.ปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา 10 ต้น ถวายพระอารามหลวง 10 วัด สืบทอดประเพณีโบราณ เทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

วันนี้ (25 ก.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2561 พร้อมด้วย นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงต่างๆ สภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานคร องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา สถานศึกษา และชุมชนคุณธรรม และประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ดร.ฉวีรัตน์กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายพระอารามหลวง 10 วัด ได้แก่ 1. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 2. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 3. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 4. วัดบวรนิเวศวิหาร 5. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 6. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 7. วัดชนะสงคราม 8. วัดสุทัศนเทพวราราม 9. วัดบุรณศิริมาตยาราม 10. วัดปรินายก เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีแต่โบราณ เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้า ชาวพุทธจึงนิยมถวายเทียนพรรษาให้พระภิกษุสามเณรได้จุดเป็นแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้มีไฟฟ้าให้แสงสว่างแล้ว แต่พุทธศาสนิกชนยังนิยมถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งถวายหลอดไฟฟ้า เพื่อสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ที่สำคัญมีความเชื่อว่า การถวายเทียน หลอดไฟ เป็นการนำแสงสว่างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต ซึ่งประเพณีดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ต่อไป ทั้งนี้ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2561 จัดไปจนถึง 28 ก.ค.นี้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง จัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน ณ มณฑปพระสารีริกธาตุ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการบูชาและเวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุแต่ละยุค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ การแสดงธรรมโดยพระธรรมวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย การทำวัตรสวดมนต์เย็น และปฏิบัติธรรม

ส่วนภูมิภาค กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคคณะสงฆ์ ภาคราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย จัดกิจกรรมจนถึง 27 ก.ค. แต่ความพร้อมของแต่ละจังหวัด โดยมีกิจกรรม เช่น พิธีหล่อเทียนพรรษา การจัดขบวนแห่เทียนพรรษา พิธีทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ 16 จังหวัดตามแนวชายแดนกลุ่มประเทศอาเซียน จัดกิจกรรมสานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ และนำความเป็นวิถีถิ่น วิถีไทย และวัฒนธรรมไทย สู่วัฒนธรรมอาเซียน

กำลังโหลดความคิดเห็น