xs
xsm
sm
md
lg

จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 22-28 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 22-28 ก.ค.นี้

วันนี้ (11 ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดย นายสุวพันธุ์ เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กำหนดให้มีกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวง/จังหวัด ซึ่งขาดกลไกของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานอนุกรรมการและรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 จากเดิมที่ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเลขานุการ แก้ไขเป็นให้อธิบดีกรมการศาสนาทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งตั้งข้าราชการในกรมการศาสนาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และแก้ไขเพิ่มเติมให้กรมการศาสนาทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อจะได้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมของชาติ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการบูรณาการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคคณะสงฆ์ ส่วนราชการทุกกระทรวง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญของแต่ละจังหวัด ธรรมะสู่คนทั้งมวล

การปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแต่ละยุคตั้งแต่สมัยทวารวดี ถึงรัตนโกสินทร์ จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ถึงท้องสนามหลวง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ ท้องสนามหลวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษาโบราณ จำนวน 10 ต้น พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดบรรยายธรรม ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การปาฐกถาธรรม โดยพระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี การทำวัตรสวดมนต์เย็น และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาโบราณ เพื่อถวายพระอารามหลวง 10 วัด พิธีมหามงคล 5 ศาสนาถวายพระพร เชิญชวนให้กระทรวงต่างๆ รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดที่กระทรวงกำหนด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นว่าการถอดบทเรียนกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จะสะท้อนให้เห็นคุณธรรมของคนไทยในเรื่องของความมีวินัยและจิตอาสา ซึ่งเป็นคุณธรรมหลักในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยในอนาคตต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น