xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ยกย่อง “ตูน บอดี้สแลม” มอบโล่ความดีงามเพื่อสาธารณสุขไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สธ.มอบโล่สัญลักษณ์ความดีงามเพื่อสาธารณสุขไทยแก่ “ตูน บอดี้สแลม” และ “อรวรรณ-เจริญ” คู่รักนักปั่นจักรยานรอบโลก ปิดการประชุมวิชาการ 100 ปี สาธารณสุขไทย คัด 100 ผลงานวิชาการดีเด่น เตรียมประกาศตัดสินปีหน้า

วันนี้ (20 ก.ค.) ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ปิดการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ปี 2560 จำนวน 6 รางวัล รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ปี 2561 จำนวน 100 รางวัล รางวัลผลการจัดการความรู้ดีเด่น 2 รางวัล รางวัลประกวดวิดีโอคลิปหัวข้อ การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็ง 27 รางวัล รางวัลนวัตกรรม GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับประเทศ 3 รางวัล พร้อมทั้งมอบโล่สัญลักษณ์แห่งความดีงามเพื่อการสาธารณสุขไทย และกล่าวขอบคุณ คุณอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม คุณอรวรรณ-คุณเจริญ โอทอง นักปั่นจักรยานรอบโลก และผู้ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

นพ.เจษฎา กล่าวว่า ในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมวิชาการอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของระบบการสาธารณสุขไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีวิชาการให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่เวทีสาธารณะเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการประชาชนแล้ว ยังได้จัดมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนที่มาร่วมงาน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เข้าใจพัฒนาการของการสาธารณสุขไทย และเชิดชูบุคคลสำคัญด้านการสาธารณสุขไทยในอดีต รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง   

ในปีนี้ มีผลงานวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ รวม 1,094 เรื่อง แบ่งเป็นนำเสนอด้วยวาจา 424 เรื่อง นำเสนอแบบโปสเตอร์ 497 เรื่อง นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 173 เรื่อง โดยคณะกรรมการวิชาการได้คัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2561 รวมทั้งหมด 100 เรื่อง ใน 3 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทผลงานนำเสนอด้วยวาจา 43 เรื่อง 2. ประเภทโปสเตอร์ 44 เรื่อง 3. ประเภทนำเสนอด้วยนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 13 เรื่อง จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 6 เรื่อง เข้ารับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาของการจัดการประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงานดังกล่าวมีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย และมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติกว่า 80,000 คน ซึ่งงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานถึงวันพรุ่งนี้ (21 กรกฎาคม 2561)

กำลังโหลดความคิดเห็น...