xs
xsm
sm
md
lg

เปิดโฉมหน้า 2 ผอ.โยธา - 4 ผอ.เขตประเวศ เอี่ยวปล่อยตลาดรอบบ้าน “ป้าทุบรถ” ผิด กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เปิดโฉมหน้าอดีต 2 ผู้อำนวยการสำนักโยธา และ 4 ผอ.สำนักงานเขตประเวศ ในอดีตและปัจจุบัน เอี่ยวปล่อยตลาดรอบบ้านป้าทุบรถดำเนินการผิดกฎหมาย

หลังจากตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดตั้งตลาดในหมู่บ้านเสรีวิลล่า ซอนศรีนครินทร์ 55 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันที่ 5 มี.ค. 2561 คณะกรรมการได้สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงออกมาแล้วว่า ตลาดทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดสวนหลวง ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต ตลาดยิ่งนรา ตลาดรุ่งวาณิชย์ และ ตลาดร่มเหลือง ดำเนินการผิดกฎหมาย ไม่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ขณะที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการตัดสินของศาลปกครอง ว่า สามารถดำเนินการจัดตั้งอาคารและตลาดได้หรือไม่ หรือเป็นที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ การก่อตั้งตลาดทั้ง 5 แห่ง เริ่มปรากฏข้อมูลชัดในปี 2551 เป็นต้นมา โดยการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หากเป็นอาคารเพื่อดำเนินการตลาด จะต้องขออนุญาตจากสำนักการโยธา ซึ่งมีเพียงตลาดสวนหลวงที่ขอยื่นอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว และได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ส่วนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเชิงพาณิชย์ ดำเนินการขออนุญาตที่สำนักงานเขต โดยตลาดที่ขอและได้รับอนุญาต คือ ตลาเปิ้ลมาร์เก็ต และ ตลาดยิ่งนรา ส่วนตลาดรุ่งวาณิชย์ เดิมขอก่อสร้างอาคารเพื่อเปิดตลาด แต่ไม่ปรับปรุงแก้ไขตามสำนักการโยธาสั่ง จึงถูกระงับก่อสร้าง และมายื่นขอก่อสร้างอาคารเชิงพาณิชย์จากสำนักงานเขตประเวศแทน ส่วนตลาดร่วมเหลืองเปิดแบบตลาดที่ไม่มีอาคาร ซึ่งทั้ง 5 ตลาดยังไม่มีแห่งใดได้รับใบอนุญาตเปิดตลาด

สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยให้ตลาดเถื่อนรอบบ้านป้าทุบรถ หรือ น.ส.บุญศรี แสงหยกตระการ ดำเนินการผิดกฎหมาย ในระดับผู้อำนวยการมีทั้งหมด 6 คน แบ่งเป็น อดีตผู้อำนวยการสำนักการโยธาและผังเมือง 2 คน คือ นายจุมพล สำเภาพล ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักการโยธา เมื่อตั้งแต่ 1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2554 และ นายวินัย ลิ่มสกุล ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2554 -  30 ก.ย. 2556  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ ประกอบด้วยอดีต ผอ.สำนักงานเขตประเวศ 3 คน คือ นายสมชาย ฉัตรสกุลเพ็ญ นางอัจฉรา ห่อสมบัติ และนายณรงค์ จงแจ่มฟ้า และ ผอ.เขตประเวศคนปัจจุบันคือ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง

ทั้งนี้ นายจุมพล สำเภาพล เติบโตในเส้นทางของสำนักการโยธา จนกระทั่งขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสำนักการโยธา เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2554 ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัด กทม. และลาออกจากชีวิตข้าราชการในวันที่ 2 เม.ย. 2556 เพื่อมาช่วยงานในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในยุค ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายวินัย ลิ่มสกุล เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา วันที่ 1 ต.ค. 2554 โดยดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนกระทั่งเกษียณในวันที่ 30 ก.ย. 2556

สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศตั้งแต่ ปี 2551 - 2561 นั้น ประกอบด้วย นายสมชาย ฉัตรสกุลเพ็ญ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ ปี 2551 - 2554 ก่อนถูกโยกมาดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2554 - 2556 และดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมในปี 2557 จนเกษียณอายุราชการในปีเดียวกัน

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ ราวปี 2554 - 2558 ก่อนมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อปี 2560

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ เมื่อปี 2558 และเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเขตประเวศเมื่อ 30 ก.ย. 2560

และ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการรายงานว่า ในแต่ละช่วงทางสำนักงานเขตประเวศก็มีการดำเนินการเอาผิดกับตลาดที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง ทั้งการทำตลาดก่อนเปิดใช้อาคาร หรือการเอาผิดตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข โดยมีการดำเนินคดีทั้งโทษจำและโทษปรับ โดยได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาว่าละเว้นหรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่ โดย พล.ต.อ.อัศวิน ระบุว่า จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่ปรากฏทั้งหมดว่ามีความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไร ละเว้นหรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่ ซึ่งคาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์


กำลังโหลดความคิดเห็น...