xs
xsm
sm
md
lg

พัฒนา 10 รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นมากกว่า รพ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สธ. เร่งพัฒนา 10 รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้เป็นมากกว่าโรงพยาบาล น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร.๙ เป็นแนวทางปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของชุมชน

วันนี้ (10 พ.ย.) ที่จังหวัดหนองบัวลำภู นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งให้มีศักยภาพสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และในปี 2550 ได้พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 10 แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ในการพัฒนาในทศวรรษที่ 2 ระหว่างปี 2560 - 2569 ได้ตั้งเป้าพัฒนาโรงพยาบาลทั้ง 10 แห่ง ให้มีอัตลักษณ์เดียวกัน คือ “เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล” มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 1. น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ คือ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วย การจัดระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาคน และระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม 3. ออกแบบสถาปัตยกรรมและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ร่มรื่น สะอาด เพื่อบริการแก่ประชาชน และ 4. พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาล รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของชุมชนในพื้นที่ และมูลนิธิของโรงพยาบาล

สำหรับโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30เตียง ดูแลประชาชนประมาณ 37,000 คน ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 200 คนต่อวัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 260 คนต่อเดือน ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 60 คนต่อวัน ทั้งนี้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่สามารถผ่าตัดตาต้อกระจกได้ และเป็นศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกของเขตสุขภาพที่ 8 รับผิดชอบ 3 อำเภอของจังหวัด และจังหวัดเลย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยมีผู้ได้รับการผ่าตัดเฉลี่ย 800 คนต่อปี

ทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10 แห่ง ได้แก่ รพ.พนมดงรักษ์ จ.สุรินทร์ รพ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ รพ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู รพ.เขาชะเมา จ.ระยอง รพ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา รพ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี รพ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รพ.วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี และรพ.หาดสำราญ จ.ตรัง


กำลังโหลดความคิดเห็น...