xs
xsm
sm
md
lg

พศ.ถกเครือข่ายพุทธฯ เล็งนำข้อเสนอมาทำงานร่วมกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พศ. ถกเครือข่ายพุทธทำแผนคุ้มครองศาสนา หวังนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาถอดบทเรียนแล้ววางแผนการทำงานร่วมกัน

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ว่า พศ. เชิญมาร่วมประชุมหารือสอบถามความเห็นตามกรอบการดำเนินงาน 5 ประเด็น คือ 1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 2 .แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมที่ถูกต้อง 3. แนวทางอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา 4. แนวทางส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา 5. แนวทางสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการของศาสนา อย่างไรก็ตาม ภายหลังการหารือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการถอดบทเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ นำมาวางแผนการทำงานร่วมกันอีกครั้ง

ด้าน พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล ประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนเสนอต่อที่ประชุม ว่า เรื่องการศึกษา ในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่ ไม่ว่าการศึกษาของภาคประชาชน และของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรม ต้องมีกฎหมายรองรับ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการร่าง พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ ส่วนการศึกษาภาคประชาชนนั้น ต้องปรับปรุงทุกระบบลุทุกระดับชั้น เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง มีศีลธรรมสู่สังคมได้จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...