xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันมะเร็งฯ จับมือ อภ.วิจัย-พัฒนา “ยาสมุนไพร” รักษามะเร็ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จับมือ อภ. ร่วมวิจัย พัฒนาเภสัชภัณฑ์ยาจากสมุนไพร สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เผยเริ่มวิจัยแล้ว ทั้ง สะเดา ขี้เหล็ก ยอ มะรุม ขมิ้น ขิง

วันนี้ (19 พ.ค.) นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ว่า การรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายจากโรค แต่พบว่าเมื่อใช้เคมีบำบัดต่อเนื่อง มักทำให้มีผลข้างเคียงกับร่างกายและดื้อยาเกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งปฏิเสธการรักษา หันไปบริโภคยาสมุนไพร หรือใช้ผสมผสานควบคู่กับเคมีบำบัดแทน ซึ่งสมุนไพรดังกล่าวไม่มีข้อมูลทางเภสัชวิทยารองรับ ดังนั้น การแก้ไขปัญหา คือ การนำยาสมุนไพรไทยเข้าสู่ขบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้เภสัชภัณฑ์ยาสมุนไพรที่มีประสิทธิผล ปลอดภัยและได้มาตรฐานสำหรับผู้ป่วย

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันมะเร็งฯ ได้จัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยเพื่อการป้องกัน บำบัดรักษา และ/หรือผสมผสานการรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วย โดยวิจัยสมุนไพรไทย พืชผักผลไม้พื้นบ้านที่มีผลในการป้องกันและออกฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เช่น สะเดา ขี้เหล็ก ยอ มะรุม ขมิ้น ขิง ฯลฯ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร ทั้งทางด้านปรีคลินิก และ คลินิก ตั้งแต่ขบวนการคัดเลือกสมุนไพรที่นำมาวิจัย ทดสอบคุณสมบัติการออกฤทธิ์ป้องกัน ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง กลไกการออกฤทธิ์ของยา รวมถึงความเป็นพิษของสมุนไพรที่ควรระวัง ขณะนี้ได้ต่อยอดไปสู่การวิจัยยาสมุนไพรทางคลินิก เพื่อการป้องกันและเสริมฤทธิ์ การบำบัดรักษา ลดอาการไม่พึงประสงค์ และการดื้อยาจากการให้ยาเคมีบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังได้ตรวจวิเคราะห์สิ่งปลอมปนในยาสมุนไพรรูปแบบต่าง ๆ เช่น สารสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาเม็ด ยาลูกกลอนที่ผู้ป่วยนิยมใช้ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยมะเร็ง ญาติ และประชาชนทั่วไปในการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากสมุนไพรมากที่สุด

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการผลิตเภสัชภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาสูตรตำรับ การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมด้วยเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัยได้รับมาตรฐาน GMP ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับอุตสาหกรรม จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์และสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมประสานความร่วมมือทางวิชาการและความพร้อมของแต่ละองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ยาจากสมุนไพรไทย เพื่อการป้องกัน รักษาและ/หรือผสมผสานกับการรักษาโรคมะเร็งทางคลินิก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา “ยาใหม่” จากสมุนไพรไทยให้เป็นเภสัชภัณฑ์ยาที่มีประสิทธิผล มีมาตรฐาน และมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างครบวงจร สำหรับใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...